65A,65M bevallás paraméterezése, adatok átadása az ÁNYK programba.


Az ÁFA főkönyvi számokra és kulcsokra bontott ÁFA kimutatás mellett lehetőség van az adatok átadására az ÁNYK nyomtatványkitöltő program felé is.


A Pénzszámban használt főkönyvi ÁFA beállítások alapján a 65A nyomtatvány szerinti bontást úgy lehet meghatározni, hogy minden egyes bevallás sorhoz hozzá lehet rendelni azt az ÁFA kulcs + főkönyvi szám kombinációt, amelynek az összesített adatait abban a sorban szerepeltetni kell a bevallásban. Ehhez minden évben beépítjük a programba az arra az évre meghatározott 65A sablont, amihez cégenként a helyi számlakeretnek megfelelően a paraméterezést hozzá lehet rendelni. Több könyvelt cég esetén a paraméterezést elég egy cégben elvégezni, és a többi céget be lehet állítani a már kidolgozott sablon használatára.


1.ÁNYK sablon paraméterezése


A Listák\ÁFA menüpontban válasszuk ki az 'ÁNYK (ABEV) szerinti ÁFA' listatípust, majd katintsunk az 'ÁNYK beállítások’ gombra:A megjelenő ablakban láthatók a bevallás kitölthető adatsorai, amihez a hozzárendeléseket meg kell tenni. (alapértelmezésben a sablon beállítást nem tartalmaz, az alábbiak csak minták)


A módosítani kívánt soron kétszer kattintva, vagy a 'Sor módosítás' gombbal behívható az a képernyő, ahol a konkrét paraméterek megadhatók:
Mivel a bevallásban vannak olyan sorok amelyekben elkülönítve is szerepeltetni kell egyes adatokat, ezek beállítását mind a fő, mind a kiemelt sorban is el kell végezni. Pl. a tárgyi eszköz értékesítést külön be kell állítani a 43-as sorban, de szerepelnie kell a belföldi értékesítés soraiban is. Ezért egy bevallás sorhoz több paraméter sort is hozzá lehet rendelni úgy, hogy rákattintunk a bővíteni kívánt bevallás sorra, majd alul az 'Új sor' gombra.


Javasoljuk, hogy a kimutatandó adómentes forgalmakhoz (Export értékesítés, Adómentes termékimport stb.) hozzanak létre egyéni (betűs) ÁFA kódokat, így ezek a sorok is előre paraméterezhetők lesznek.


1.1A 65M alnyomtatványok kitöltéséhez szükséges beállítások

A 65M nyomtatvány kitöltéséhez meg kell jelölni a belföldi, egyenes adózású forgalom körébe eső áfa főkönyvi számokat.A beállításból természetszerűleg ki kell hagyni a fordított adóhoz, EU forgalomhoz tartozó áfafőkönyvi számokat.

Az áfa-lista lekérésekor az adott időszakból kigyűjtésre kerül minden olyan számla, amely a fent megadott „belföldi” áfa főkönyveken tartalmaz forgalmat - ezek alapján kerül összeállításra a 65M jelentés.


Vissza nem igényelhető áfát is tartalmazó számlák kezelése


A 65M jelentésen a kapott számlán eredetileg szereplő adóalap és áfa összesent kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy abból a befogadó mennyi levonást érvényesít. Ennek a feltételnek csak akkor tud megfelelni a program, ha a le nem vonható rész külön tételben, „vissza nem igényelhető áfa” jelöléssel , áfa kulccsal és áfa értékkel van könyvelve.


A 65M bevallásra az ilyen tételek adóalap és áfa összegét is beleszámolja a program, így az teljes lesz. (megjegyzés: azok a számlák, amin csak vissza nem igényelhető áfa van, nem kerülnek a jelentésbe)


A jelentés szempontjából helytelen az a gyakorlat, amikor a le nem vonható rész bruttóban, áfa nélkül van könyvelve!2.ÁNYK szerinti összesítés és analitika készítése


Miután a sablon paramétereket beállítottuk és elmentettük, még mindig az ÁFA lista képernyőn kattintsunk az 'Ok' gombra. Meg fog jelenni egy újabb ablak, ahol beállításoknak megfelelő bontásban láthatók az adatok.Az első fülön 65A szerinti összesítés látható ezer forintban. A nyomtatás gombbal képernyőre / nyomtatóra illetve excel táblába küldhetők az adatok (ilyenkor az analitika is nyomtatásra kerül)


2.1Adatátadás az ÁNYK nyomtatványkitöltő program felé

Bal oldalt alul a zöld keretben a 'Mehet' gombbal az ÁNYK nyomtatványkitöltő program felé át lehet adni az adatokat. Ehhez meg kell adni a


Ezek után a "Mehet" gomb hatására jön létre az XML állomány, ami az ÁNYK program 'Szervíz \ Egyedi importálás' funkcióval beolvasható.


A küldeménynek mindenképpen tartalmaznia kell a cég adószámát. Ennek beállítása a "Rendszer működésére vonatkozó beállíátások" "Egyéb2" fülön történik, ahol ki kell választanunk (ha még néncs létrehoznunk) egy a cég adatait leíró partnertörzs bejegyzést, amiben az adószám is ki kell legyen töltve.


2.2Beállítások


A Beállítások fülön megadhatók azok az ismétlődő adatok, amit az ÁNYK-ba átadáskor mindig ki akarunk tölteni.


Ugyanitt adható meg az ÁNYK program indítási helye is, amit az ÁNYK inkonjának tulajdonságaiból tudunk ide átmásolni. Ez szükséges ahhoz, hogy a kiexportált adatokkal automatikusan el is tudja indítani az ÁNYK-t a Pénzszám.


2.3Hibák összegzése

A Hibák fülön a sablon beállítási hibák láthatók. Ha van hiba, akkor ez a fül jelenik meg először. Az esetleges hibák ellenére a listák még nyomtathatók.


A hiba javításához lépjünk ki ebből a képernyőből, módosítsuk a sablont, majd indítsuk újra a listát.

3.ÁNYK sablon használata több cégben

A beállított sablon hozzárendelhető más cégekhez is, így azokban nem kell a beállításokat újra megtenni. Be kell lépni egyenként az azonos sablont használó cégekbe, majd a rendszer beállítások egyéb2 fülön kiválasztani, hogy melyik cég sablonját akarjuk használni. A kapcsolt cégben a sablon nem módosítható, csak abban amelyikben létrehoztuk.4.EU összesítő jelentés


Az A60 EU jelentés nyomtatvány kitöltéséhez az áfa paraméterezéseket is ki kell egészíteni a Pénzszámban, hogy a program meg tudja különböztetni az EU termék ill. szolgáltatás forgalmakat. Ehhez a „rendszer\felhasználói beállítások\Rendszer működésére vonatkozó” menüpontban az „áfa beállítások” fülön a szükséges betűs áfa kulcsok és fizetendő áfa főkönyvi számok módosításánál meg kell jelölnünk azokat, amelyek forgalmának az EU jelentésre kell kerülnie.

Az analitika lekérése, ill. a bevallás készítése a listák\áfa menüpontban, az „EU jelentés” nézetben történik.

ahol meg kell adnunk a kimutatási időszakot. Az adatok leválogatásakor a program a – az adóbevallással történő egyezés érdekében – az áfa hónapot veszi figyelembe. Az indítás után megjelenő ablakban áttekinthetők az EU adószámonként összesített, és a számla szintű adatok. A képernyő alján a megszokott módon történik az adatok átadása az ÁNYK program felé.