Fordított adózású számlák kezelése, bevallása a PÉNZSZÁM-ban

1 Szükséges beállítások

A rendszer működésére vonatkozó beállításoknál az Áfa beállítások fülön meg kell jelölnünk a fordított adós forgalomhoz használt kódokat.


Az értékesítéshez egy betűkódos áfa kulcsot kell felvennünk, aminek az áfa százaléka így nulla, de elkülönítjük a többi adómentes értékesítéstől, és a fordított adó altípus beállításával a számlázó modul is ki tudja írni a megfelelő szöveget a számlára.


A beszerzéshez kapcsolódóan, ahogy a 2. pontban is látszik majd, két áfa főkönyvi szám beállítása szükséges. Az egyik a levonható, másik a fizetendő áfának. Mivel fizetendő áfa mindig van, azt a főkönyvi számot kell a fordított adó jelöléssel ellátni ahhoz, hogy a program megfelelően kezelni tudja


Az EU termék és szolgáltatás forgalom megjelöléséhez hasonlóképpen kell eljárnunk, csak további áfa kulcsok és főkönyvi számok kellenek ezek elkülönítéséhez, és a jelentésüknek megfelelő altípust kell hozzájuk rendelni.

1.1 Szükséges beállítások vámtarifaszám szintű rögzítéshez és bevalláshoz

Az áfa tv. 6/a és 6/b mellékletében felsorolt termékek forgalmazása esetén vámtarifaszám mélységű bevallás szükséges, amihez a Pénzszámban is rögzíthetők az adatok. Először is be kell állítani a rendszer működésére vonatkozó beállítások / Egyéb 2 fülön, hogy a szállító / vevő forgalomban (vagy akár a pénztárban) mennyiségi rögzítést is használunk:


Ezután a megjelölt forgalmak rögzítésénél tételenként megadhatók a bevalláshoz szükséges adatok (2.1 pont)

2 Könyvelés


Példa a közösségen belüli, vagy olyan belföldi beszerzés könyvelésére, amikor fordított adózást kell alkalmazni.

A példa szerint a számla 100 EUR fizetendő értékről szól, amihez 20%-os kulcsot állapítunk meg.


A szállító számla rögzítésben új tétel kezdésekor megadjuk az áfa kulcsot és a levonható adó főkönyvi számot, majd bejelöljük a „Fordított adó”-t és megadjuk a fizetendő áfa főkönyvi számot is.


Amikor ezt a tételt letároljuk, a bizonylaton automatikusan három tétel keletkezik. Az első két tétel a levonható és a fizetendő áfás értékeket tartalmazza, ami biztosítja hogy a megfelelő analitikákba bekerüljön az adó. Ezek bruttó értékben kiütik egymást, így a keletkezett harmadik tétel –áfa nélkül - tartalmazza a fizetendő értéket.


Megjegyzések


Ha nem akarjuk hogy az első két technikai tétel a költségnem számlán fölösleges forgalmat mutasson, a „Rendszer működésére vonatkozó beállítások” „Egyéb2” ablakában megadhatunk erre egy főkönyvi számot. Ha ez ki van töltve, a két technikai tételbe ez kerül, a harmadik nettó tételbe pedig amit a rögzítéskor adtunk.A fentiek alapján a generált tételek kontírozása így alakul:
Ha az áfát nem igényelhetjük vissza, akkor a „Vissza nem igényelhető áfa” kapcsolót is be kell kapcsolni. Ekkor a bal oldali áfa főkönyvi szám helyére beírhatjuk, hová számoljuk el a nem levonható áfát. A tároláskor így is három tétel jön létre, de az első tételben nem lesz áfa.


Fordított adós értékesítésnél a szokásos módon egy tétel elég, csak a megfelelő áfa kulcs kiválasztása a lényeg:

2.1 Vámtarifaszám szintű adatrögzítés


Ha az 1.1 pont szerint beállítottuk a mennyiségi rögzítést, a tétel beviteli képernyő kiegészül a szükséges adatokkal:


Ahhoz, hogy a részletező bevallás majd kitölthető legyen, a tételben feltétlenül ki kell tölteni:

Ez utóbbi kis is választható listából, ahol csak a jelentésköteles vámtarifaszámok láthatók.


Az előzőekben leírtuk, hogy a fordított adós tétel tárolásakor három könyvelési tétel keletkezik. A mennyiségi adatok mindhárom tételbe bekerülnek, így esetleges utólagos módosítás esetén mindhárom tételben javítani kell a mennyiségi adatokat is.


3 Fordított adó beállítása a bevalláson


A listák/áfa menüpontban az ABEV beállításoknál

a megfelelő sorokba be kell állítani a fordított adó forgalomhoz használt áfa kulcsot, és főkönyvi számot (ugyanígy az EU forgalomhoz kapcsolódó, hasonló módon használt fordított adós kódokat is)A bevallás készítésekor az összesítésben megjelennek az alapvetően beállított sorok, illetve ha a 2.1 pont szerinti mennyiségi rögzítés is volt, automatikusan megjelenik és kitöltődik ezek összegző sora (100,101) is:Ugyanitt a „Fordított adó” fülön megtekinthető a bevallás szerinti összegzés, ami a 07,08 lapokra kerül az átadáskorFigyelmeztetés: ha a kiemelt termékek forgalmát vámtarifaszámok szerint rögzítjük, az ABEV beállításoknál a 100 és 101 sorokat NEM kell beállítani! Ha nincs részletező rögzítés, ezek a sorok is beállíthatók, de akkor kézzel kell kitölteni a 07,08 lapokat.