SDS dokumentumok feldolgozásának menete a PÉNZSZÁM-ban

1.Mi az SDS dokumentum?

Az „SDSys - Smart Document System” az SDS Zrt. által kifejlesztett és üzemeltetett dokumentum továbbító rendszer, melynek kiemelt célja a gazdasági társaságok és könyvelőjük közti adatáramlás modernizálása. Szolgáltatásuk nem egy új könyvelő vagy számlázó stb. rendszer, hanem az ilyen programokat használó gazdasági szereplőket összekötő „közmű”, a könyvelendő dokumentumok biztonságos és korszerű továbbítására.

Ehhez a projekthez csatlakozott a Financia Kft is 2015-ben, és mára a PÉNZSZÁM rendszer is alkalmassá vált arra, hogy az SDSys szolgáltatásán keresztül könyvelendő dokumentumokat és adatokat fogadjon, reményeink szerint megkönnyítve ezzel a könyvelők munkáját. Amennyiben további részletek érdeklik az üzleti modellt illetően, kérjük keressen elérhetőségeinken, illetve további információk találhatók az SDSys honlapján itt…Az alábbiakban részletesen ismertetjük a szolgáltatás elemeit és működését a PÉNZSZÁM felhasználó szempontjából:2.A folyamat résztvevői és elemei


3.A dokumentumok keletkezése, feladása

Az SDS dokumentumok a könyveltetőnél keletkeznek a kiállított/befogadott számláik alapján. A keletkezésnek alapvetően két módja van:A hozzáadott szolgáltatásokat a könyveltető közvetlen kérése, vagy szerződés szerinti beállításai alapján indítja az SDS, a PÉNZSZÁM fogadás szempontjából ezek technikailag nem relevánsak. A PÉNZSZÁM csak a kapott csomag tartalmával foglalkozik, függetlenül attól, hogy útközben az milyen átalakításon stb. esett át.

Maga a küldés a feladó részéről azonnal megtörténik, neki további teendője nincs. Az, hogy a címzetthez mikor jut el, a hozzáadott szolgáltatások átfutási idejétől függ (ezek nélkül pár perc), és hogy a címzett mikor dolgozza fel, az az ő belátásától függ.4.Beállítások a PÉNZSZÁM-ban (Egyéb/adatok fogadása/SDS beállítás)


Az SDS kapcsolathoz először installálni kell a Pénzszám mellé egy kiegészítő modul-csomagot, amit mi bocsátunk az ügyfél rendelkezésére, de az SDS által adott szoftverekből áll.

Utána elsőként általános beállításként meg kell adni, hogy a könyvelő milyen azonosítókkal férhet hozzá az SDS rendszerhez, és meg kell adni a kiegészítő modul helyét.

Ezután minden egyes cégben, akitől az SDS-en keresztül dokumentumokat vár, be kell állítani annak SDS azonosítóját5.Adatfogadás a PÉNZSZÁM-ban (Egyéb/adatok fogadása/SDS adatok)


A Pénzszám mellé lerakott (SDS által biztosított) egyik modul folyamatosan figyeli, hogy az adott könyvelő számára adtak-e fel SDS dokumentumot, és ha igen, akkor azt letölti egy megadott mappába, majd visszajelez az SDS felé, hogy az átvétel megtörtént, és folytatja a figyelést.

A Pénzszámban a csomagok mindaddig várnak, amíg a könyvelő meg nem nézi az SDS adatokat, és hogy van-e újabb csomag, amit fel kell dolgoznia

Ekkor a könyvelő az alábbi képernyőt látja:

A „feldolgozandó” fülön az új, vagy korábban hibásan feldolgozott várakozó csomagok láthatók. A táblázatban minden sor egy SDS dokumentumnak felel meg, aminek egyedi azonosítója az „SDS sorszám”, tartalma a melléklet(számlakép) és a meta-adatok. Fel van tüntetve még a könyvelendő bizonylat típusa, azonosítója (számlaszám) és az érkezés időpontja is, amiket a kapott csomagból olvas ki a Pénzszám, valamint az eddigi feldolgozás állapota.

Minden sorban a csomag tartalmától függően láthatók és használhatók a funkciógombok, amivel a feldolgozás vezényelhető. Ezek segítségével a könyvelő tetszőleges sorrendben, egyenként dolgozhatja fel a kapott csomagokat.Az egyes funkciógombok részletezése:

5.1 Melléklet

Ezzel behívható a csomagban kapott számla v. egyéb dokumentum képe (jellemzően pdf), ami külön ablakban nyílik meg

5.2 Adatok

A csomagban kapott meta-adatokat számunkra feldolgozható, illetve a felhasználó által olvasható formába konvertáljuk. Ez tekinthető meg itt, hogy mennyi és milyen adat érkezett a számla mellé, amit esetleg nem kell berögzíteni.

A táblázatban mindig csak annyi adatmező látható, amennyit konkrétan tartalmaz a kapott csomag.

Az „Adatok szerkesztése” funkcióval módosíthatók, ill. kiegészíthetők az adatok:

Ilyenkor már minden adatmező látszik, ami üresen jött, az is.

Magának a szerkesztésnek az a célja, hogy ha elég sok adat jött, ami alapján akár automatikusan is könyvelhető lenne a számla, de a feldolgozás valamit hibásnak vagy hiányosnak mutat, így hamarabb lehet a kapott adatot javítani és újrapróbálni a könyvelését, mint teljesen elölről kézzel lekönyvelni. Persze ha eleve kevés adatot küldtek (ami kézi feladásnál jellemző lehet) akkor nem érdemes szerkesztgetni, hanem a számlakép alapján kézzel könyvelni.

5.3 „Típus” oszlop

A feladó beállítja, hogy milyen bizonylatot tartalmaz a csomag, de itt felülbírálható, ha eltéveszti

5.4 „Kp. pzt” oszlop, pénztárba irányítás

Alapértelmezésben minden számla a vevő/szállító naplóba kerül beolvasásra, de ebben az oszlopban jelölhető, mely készpénzesek könyvelhetők egyszerűsített módon, közvetlenül a pénztárba

5.5 Automatikus könyvelés

A funkciógomb csak azon csomagoknál jelenik meg, amik alkalmasak automatikus könyvelésre. Ezt egyrészről a dokumentum típusa határozza meg (a vevő és szállító számla könyvelhető automatikusan) , illetve hogy a mellé rendelt meta-adatok kellően részletesek-e? Itt első körben csak annyit vizsgál a program, hogy a fő kötelező adatok (számlaszám, partner, dátum, összeg) ki vannak-e töltve, de azok helyességét még nem. Ha ki vannak töltve, a funkció gomb aktív.

A gomb megnyomására a program:

Partner azonosítás: automatikus könyvelés esetén adószám, ennek hiányában név alapján próbálja azonosítani a partnert a program, ha ez sikertelen, újként felveszi azt.

5.6 Kézi könyvelés

Ha az automatikus könyvelés adathiány miatt nem jöhet szóba, vagy túl sokat kellene javítani a kapott adatokon, a kézi könyveléssel behívható annak a naplónak a rögzítési képernyője, ami a csomag típusának megfelel.

Első lépésként a partner azonosítás történik adószám és név alapján, de ha páratlan, itt a felhasználóra van bízva annak eldöntése, hogy ez valóban új partner-e?

Ha új partner, még feljön a törzsadat rögzítő képernyő, hogy a további, vagy hiányzó adatok is rögtön bevihetők legyenek. Mindennek értelme, hogy a sok névelírás miatti partner-többszörözést már itt el lehessen kerülni.

A következő lépésben a szokásos napló-rögzítési képernyő jön fel, ahol már ki vannak töltve a kapott meta-adatok

A kézi rögzítéskor minden kapott adat módosítható és további tételek is felvihetők.

Ha a rögzítést a felhasználó elmenti, az automatikushoz hasonlóan :5.7 Csatolás

Az SDS-en keresztül jöhetnek olyan dokumentumok is, amik nem könyvelendők (pl. szerződés stb.), illetve jöhet olyan számla is, amit korábban már lekönyveltek. Ilyenkor könyvelést nem kell létrehozni, csak a kapott dokumentumot csatolni egy meglévő könyveléshez vagy törzsadathoz, amit ezzel a funkcióval lehet elvégezni.

Ki kell választani melyik napló melyik bizonylatához tartozik a kapott melléklet.

Sikeres csatolás után a teljes kapott csomagról biztonsági mentés készül, majd törlődik a feldolgozandók közül és átkerül a feldolgozott csoportba5.8 Napló

Az automatikus könyvelés hibája esetén jelenik meg a funkció, amivel a hibanaplót lehet megnézni.5.9Csoportos feldolgozás

Egyszerre több dokumentumon elvégezhető műveletek, amelyek az alábbiak lehetnek:

5.10Feldolgozott dokumentumok

A „feldolgozott” fülön áttekinthetők a korábbi dokumentumok, és ellenőrizhető, ténylegesen mikor és melyik naplóba kerültek könyvelésre

Ugyanitt az „Áthelyezett dokumentumok” opciónál megtekinthetők azok, amelyek feldolgozás előtt át lettek helyezve másik cégbe, téves címzett miatt.5.11Várakozók áttekintése

A „várakozók áttekintése” fülön minden olyan cég neve megjelenik, amelyik be van állítva SDS fogadásra, és mindegyik mellé kiíródik, éppen hány SDS dokumentum vár feldolgozásra.5.12Könyvelési beállítások

Az SDS csomagban lévő meta-adatok nem tartalmaznak könyvelési információt, illetve olyan cikk és egyéb kódokat sem, amiből ezekre következtetni lehet. Emiatt az automatikus könyvelésükhöz alapértelmezéseket kell megadni:Külön meg kell adni a vevő és szállító számlákhoz tartozó alapértelmezett főkönyvi számokat. Amelyeket nem töltjük ki, azt a kézi feldolgozáskor tudjuk majd megadni.

További opciók: