A PÉNZ-SZÁMLÁZÓ PROFI számlázó modul felhasználói leírása


Kiemelt témák:

NAV Online számla beküldés és ellenőrzéseAdóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Információk a számlázó program bejelentéséről 1. Tartalom

1. Számlázó beállítások 3

1.1 Cégre vonatkozó beállítások 4

1.1.1 Cégadatok 4

1.1.2 Számla megjelenítési beállítások 6

1.1.3 Bizonylat tömbök 8

1.1.4 Bizonylat típusok 9

1.1.5 Tételtípusok 12

1.1.6 Cikkek 13

1.1.7 Bankszámlaszámok 15

1.1.8 Megjegyzések 16

1.1.9 Főkönyvi feladás beállításai 18

1.1.10 E-mail küldés beállításai 20

1.1.11 NAV Online számla beküldés beállításai 21

1.2 Általános beállítások 24

1.2.1 Általános megjegyzések 24

1.2.2 Fizetési módok 25

1.2.3 Kódok 26

1.2.4 SZJ, TESZOR, VTSZ 26

1.2.5 Mennyiségi egységek 27

1.2.6 Nyelvek 28

1.2.7 Fordítás 29

1.2.8 Gázolaj elszámoló árak 30

2. Számlázás 31

2.1 Számla készítése 31

2.1.1 Folyamatos teljesítésű számlák kezelése
32

2.1.2 Tételek fül 33

2.1.3Záradékok fül 36

2.1.4Megjegyzések fül 36

2.1.5Kiegészítő adatok fül 37

2.1.6 Statisztika fül 38

2.1.7 Számla tárolása, nyomtatása
38

2.2 Előlegszámla kezelése 39

2.2.1 Előleg bekérő készítése 40

2.2.2Előleg számla készítése 40

2.2.3 Végszámla előleg beszámítással 42

2.3 Számla küldése e-mail-ben 43

2.3.1    Szükséges beállítások 44

2.3.2 E-mail küldése 45

2.3.3 Láthatatlan küldés 48

2.3.4 Csoportos küldés 48

2.3.5 Tesztelés 49

2.3.6   Figyelmeztetés 50

3. Pro forma számla készítése 50

4. Számlák lekérdezése, helyesbítése, módosítása 51

4.1 Lekérdezés 51

4.2 A számlával végezhető műveletek 52

4.2.1 Megtekintés 52

4.2.2 Módosítás 52

4.2.3 Nyomtatás 52

4.2.4 Másolás 53

4.2.5 Helyesbítés 53

4.2.6 Stornó 54

4.2.7 Törlés 55

4.2.8 Új számla 55

4.2.9 Feladás 55

4.2.10 Excelbe 55

4.2.11 Átad mintának 56

5. Számlatételek lekérdezése 56

6. Vevőnkénti forgalom 56

7. Mintaszámlák kezelése, csoportos számlázás 57

7.1 Aktualizálás 58

7.2 Folyamatos teljesítésű számlák a mintákban (2016 márciustól) 58

7.3 Véglegesítés 60

8. Feladás a könyvelésnek 61

9. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 61

10. NAV Online számla beküldés és ellenőrzése 62

10.1 Összefoglaló
62

10.2Az adatszolgáltatás működése 62

10.3 Hibakezelés
63

10.3.1 A beküldési állapot értékei a folyamatban lévő számláknál a következők lehetnek:
64

10.3.2 A beküldési folyamat részletes adatai 65

10.3.3 Sikeresen beküldött számlák 66

10.3.4 Számlák újraküldése, beküldési állapot megváltoztatása 67

10.3.5 Az összes cég folyamatainak áttekintése 69

10.3.6 Telepítési segédlet rendszergazdáknak 69

1. Számlázó beállításokA számlázó modul szolgáltatásai a „Számlázás” menüben érhetők el.

Az első számla kiállítása előtt a „Beállítások” menüpont alábbi funkcióival lehet a háttéradatokat feltölteni.1.1 Cégre vonatkozó beállítások

1.1.1 Cégadatok

Elsőként a cégre vonatkozó adatokat kell feltölteni, abban a formában, ahogy a számla baloldali „Szállító” részében szeretnénk szerepeltetni.

A NAV adatszolgáltatási kötelezettségek miatt - a megjelenített fejlécen kívül - a számlakibocsátónak ki kell jelölni egy partnerbejegyzést is, amiben szerepelnek a részletes adatai, és ezen a képernyőn a „Számlakibocsátó” rovatban megadni.Amennyiben Önök, mint képviselő, valaki másnak a nevében állítanak ki számlát, akkor a saját adataikkal is fel kell venni egy partnerbejegyzést, és itt beállítani a „Képviselő” rovatba.Szintén az adatszolgáltatási kötelezettség miatt egyértelműen jelölni kell, ha a számlákat alanyi adómentesként állítják ki.1.1.2 Számla megjelenítési beállítások
1.1.3 Bizonylat tömbökA bizonylat tömbök gyakorlatilag sorszám-tartományok, amikből a számlaszámok folyamatos sorszáma kerül kiadásra, az itt beállított formai jellemzők szerint. Tetszőleges számú tartomány hozható létre, amik majd bizonylat típusokhoz rendelve működnek.

A formátum mezőben az alatta felsorolt vezérlőkarakterek segítségével meghatározható, hogyan nézzen ki a számlaszám.

A sorszámozás formátumát a fentiek szerint lehet létrehozni, javasolt a sorszámok kiírását vezető nullákkal használni. (táblázatkezelést megkönnyíti)

Olyan esetekben, amikor évközben térnek át a számlázó használatára, az utolsó kiadott bizonylatsorszámot meg kell dni, így innen folytatódik a számlák sorszámozása.(nem a kezdősorszámot kell átállítani, mert akkor a következő évben is innen kezdené a sorszámot)1.1.4 Bizonylat típusok

A bizonylat típusok egyes ügyletfajtákhoz (pl. belföldi értékesítés, export, előleg számla. stb.) kapcsolódó beállítások összessége. A számla kiállításakor majd választani kell egy ilyen bizonylat típust, ami az itt beállított adatokat a számlán is meghatározza. Tetszőleges számú bizonylat típus hozható létre.Speciális eset az előleg számla, amit az alábbiak szerint be kell állítani az előlegek helyes kezeléséhez (továbbiak Előlegszámla kezelése pontban)1.1.5 Tételtípusok

A tételtípusok a számlatételekre vonatkozóan tartalmazhatnak olyan beállításokat, amiket nem akarunk, vagy nem is lehet cikkenként megadni.

A tételtípus egyik célja, hogy a főkönyvi kontírozást ne kelljen feltétlenül cikkszámonként beállítani, ha az mindig azonos. PL. ha a belföldi értékesítésnél mindig 911 az árbevétel főkönyvi szám, akkor ezt a tételtípusnál elegendő beállítani, és cikkszámonként már nem szükséges.

A könyvelési jogcím és megjegyzés szintén, a cikkszámnál beállított hasonló adatot helyettesíti (és bírálja fölül), ha itt megadjuk.A tételtípus másik célja azon esetek kezelése, amikor az ügylet fajtája befolyásolja a termék áfáját, vagy kontírozását, ami a cikktörzsben be van állítva. Pl. a belföldön szokásos, 27%-s áfás termék export esetén áfa nélkül számlázandó, és más a kontírozása is. Mivel a tétel típus hozzárendelhető bizonylat típushoz, így elérhető, hogy pl. az export értékesítésen ugyanaz a cikkszám legyen használható, mint a belföldin.

Ilyen beállítások mellett a 27% áfára és 911 kontírozásra beállított cikk export értékesítés esetén automatikusan EX áfa kulcs és 931 főkönyvi szám alkalmazásával kerül a számlára.Speciális eset az előleg kontírozása, amikor is igény lehet a az előlegérték bruttó módon könyvelése, illetve az áfa főkönyv eltérítése.Előleg tételtípusnál bepipálva a „bruttó könyvelés” opciót, a képen látható módon fogja könyvelni a tételt.1.1.6 Cikkek

A számlára kerülő termékeket illetve szolgáltatásokat a program szempontjából egységesen cikkeknek nevezzük, amelyeket célszerű előre felvenni és paraméterezni. A számla ezek használata nélkül is kiállítható, de alkalmazásuk jelentősen gyorsítja a munkát.

Az egyes cikkekhez megadható saját cikkszám, és minden olyan adat is, ami majd a számla tételen előfordulhat.

Az adatok közül csak a megnevezés kötelező, mert minden adat a számlára emelés után még pótolható és módosítható.Adatmezők:

Ezek a paraméterek csak a főkönyvi feladásra, illetve a számlán kiírt kontírozásra vonatkoznak.

1.1.7 Bankszámlaszámok

Itt adhatók meg különböző bankszámlaszámok, melyek a bizonylat típusoknál előre beállíthatóak a számlákhoz.

1.1.8 Megjegyzések

    1. Számla megjegyzések, szövegek

Azokat a megjegyzéseket célszerű itt előre felvenni, melyek a számla egészére vonatkoznak.

Tétel megjegyzések, szövegek

Az előzőhöz hasonlóan, a tételekre vonatkozókat lehet itt előre megadni.Számlázáskor ezeket a megjegyzéseket kiválasztva a számla fejében, illetve a tételsorban fognak megjelenni.A számlára vonatkozó megjegyzés kiválasztásakor az „általános megjegyzések” közül is választhatunk, amelyek abban térnek el a fentiektől, hogy minden cégben azonosak a számlázón belül.

1.1.9 Főkönyvi feladás beállításai    1. Főkönyvi feladás módja:

Formátum:

Készpénzes számlák könyveléseKönyvelési időszak képzése

Automatikus kerekítés

Könyvelésbe átadott jogcím, megjegyzés

1.1.10 E-mail küldés beállításai

Itt a nyomtatással egyidejűleg e-mailben történő számlaküldés alapbeállításait lehet megadni. További részletek a 2.2 pontban.

 

A szükséges adatok:

E-mail kliens           : jelenleg a Pénzszám az MS Outlook levelezőprogramot használja a levél küldésére, annak valamely változatának telepítve kell lennie arra gépre, ahonnan a levélküldést kezdeményezik.

Feladó címe            : ez a cím fog megjelenni az elküldött levél „feladó” rovatában”

Tárgy                      : ez lesz a levél tárgya

Üzenet szövege    : a küldendő üzenet szövege.

 

A tárgy és a szöveg mezőbe tetszőleges helyen beilleszthetők szövegelemek, amelyek < > közé írt kódok, és a levél küldésekor lesznek behelyettesítve a valódi tartalommal. A használható szövegelemek listája alul látszik a képernyőn, valamelyikre kétszer kattintva a kód a vágólapra kerül, ami egyszerűen bemásolható a szövegbe.

 

1.1.11 NAV Online számla beküldés beállításaiA számlázó programokra 2018.07.01-től előírt online számla beküldési kötelezettséghez tartozó beállítások.


A fenti beállítások után a - törvényben előírt feltételeknek és a beállított értékhatárnak megfelelő - kiállított számlák automatikusan átadásra kerülnek a NAV felé.Amennyiben számlabeküldést tesztelni szeretné, a következő linken leírt beállításokkal kapcsolódhat a NAV teszt rendszeréhez : Kapcsolódás a tesztrendszerhez...1.2 Általános beállítások

Az itt rögzített általános beállítások az összes cégre vonatkoznak.

1.2.1 Általános megjegyzések

Lehetőség van gyakran használt megjegyzések felvitelre, ezáltal meggyorsítva a rögzítést.

A listában látható „Fizetési megjegyzés átutalásnál” tartalmazza alapértelmezés szerint azt a szöveget, ami minden átutalásos számlán megjelenik. Ezt célszerű kiegészíteni a késedelmi kamattal kapcsolatos felhívással, stb.

Az ugyanitt látható „Proforma számla megjegyzése” pedig minden proforma számlán automatikusan megjelenik (a szövege természetesen változtatható)1.2.2 Fizetési módok

Fizetési módok és azok beállításai rögzíthetők, megjegyzéseket lehet hozzárendelni, példánkban az átutalásos számláknál (AT kód) megadjuk a megjegyzés szövegét, akkor ez az összes átutalásos fizetési mód kiválasztásával megjelenik a számlán.

Lejárati napok számánál a felsorolt tételek megjelennek számlázáskor és a fizetési mód mezőből kiválaszthatók.

1.2.3 Kódok

1.2.4 SZJ, TESZOR, VTSZ

Általunk használt kódokat lehet definiálni.

1.2.5 Mennyiségi egységek

A számlán szereplő mennyiségi egységek kódját és megnevezését lehet meghatározni.

1.2.6 Nyelvek

A számlán használható nyelvek megadása, amelyekhez a következők szerinti fordítótáblázat kapcsolódik

1.2.7 Fordítás

Számlázáskor beállítva a nyelvet, az alábbi fordító táblázatot használja a rendszer egyes szövegek kiírására.

Telepítéskor a program tartalmaz egy angol és egy magyar+angol fordítótáblázatot, amit lehetőség van módosítani, illetve újabb nyelvek megadásával bővíteni.1.2.8 Gázolaj elszámoló árak

Az egyes cikkekhez kapcsolható gázolaj felhasználás értékének kiszámításához itt kell megadni az elszámoló árat, amikor változik.

2. Számlázás

2.1 Számla készítése

Első lépésben a számlafej adatbeviteli mezőket töltjük ki.Amennyiben a vevő nem szerepel a listában, az „új partner” gombbal felvehetjük a törzsbe, majd az ok gombbal kiválasztjuk a számlára.

A partner kiválasztásával kitöltődnek a számlafejben a vevő adatai.
Ha a partnernek rögzítve van számlázási címe, a számlafejbe automatikusan az fog bekerülni – de ki is választható, melyik cím kerüljön a számlára.A teljesítés és a számla keltét is kitöltjük, beállítjuk a fizetési módot, ami után automatikusan kitöltődik a fizetési határidő is attól függően, hogy a fizetési módhoz, illetve a partner törzsadatainál meg van-e adva a lejárati nap.


2.1.1 Folyamatos teljesítésű számlák kezelése

A folyamatos teljesítésű számláknál az első lépés, hogy bejelöljük az erre vonatkozó opciót, és megadjuk az elszámolási időszak kezdetét és végét. Ezután a teljesítési időpontot a program automatikusan számítja a számla kelte és fizetési határidő adatokból, a törvényi szabályozás szerint.Alapértelmezésben a megadott időszak meg is jelenik a kiállított számla fejrészében, ebben a formában:

A számla „Kiegészítő adatok” fülön egyedileg el lehet térni ettől a megjelenítéstől. Megváltoztatható a szöveg (ha pl. idegen nyelven is fel kell tüntetni), illetve a megjelenítés módja lehet „Év-hónap” is, amikor formában fog megjelenni az időszak információ. Szükség esetén itt választható az is, hogy ne jelenjen meg a számlán az automatikus szöveg, ha a számla tartalmában máshol már van utalás az időszakra.2.1.2 Tételek fül

”Új tétel” gombbal kezdhetjük a tételsor rögzítését.Végül eltároljuk a tételsort a ”Tárol/Új” vagy ”Tárol/Másol” gombbal attól függően, hogy üres, vagy a mostanihoz hasonló tétel lesz-e a következő.A tétel tárolása után visszatér a számlaképernyő.

Itt felvehetünk további tételeket, illetve a meglevőeket módosíthatjuk, vagy törölhetjük. Végszámla esetén az „előleg…” gombnál beszámítandó előleget hívhatunk be ( részletesen Előlegszámla kezelése pont )2.1.3Záradékok fül

A számlára kiírandó záradékok beállítása2.1.4Megjegyzések fül2.1.5Kiegészítő adatok fül

2.1.6 Statisztika fül

A számla tárolása után töltődnek ki az adatok, amit a számla megtekintésekor láthatunk.2.1.7 Számla tárolása, nyomtatása
A jobb felső sarokban a nyomtatási célt választhatjuk, ezek

A nyomtatás előtt még kiválaszthatjuk a formátumot, mellette a nyelvet, és a nyomtatót.

A „Csak .-ik példány” mezőt akkor töltsük ki, ha konkrétan csak az első, második stb. példányt akarjuk kinyomtatni. Ha nem töltjük ki, a bizonylat típushoz beállított példányszámban történik a nyomtatás.A számla első (nem képernyőre történő) nyomtatása az adatainak véglegesítését is jelenti. Ezzel egyidejűleg a következő párhuzamos műveletek is lezajlanak, automatikusan:A számla újbóli nyomtatása és egyéb utólagos műveletek a „Számlák lekérdezése” funkcióban végezhetők ( Számlák lekérdezése, helyesbítése, módosítása. pont)2.2 Előlegszámla kezelése

Az előleg kezelésének teljes folyamata

 1. Kiállítjuk az előleg bekérőt (ami nem számviteli bizonylat) a „Pro forma számla” funkcióval, ügyelve hogy „Előleg” bizonylat típusú legyen

 2. Ha megérkezik a pénz, ebből kiállítjuk az előleg számlát. Ezt a számlák lekérdezésénél a pro forma számla másolásával tehetjük meg

 3. A végszámla kiállításakor a még fel nem használt előlegszámlák tételeiből beemelhetünk beszámítandó tételeket, amik a végszámla értékét csökkentik.Részleteiben:

2.2.1 Előleg bekérő készítése

Előleg bekérőt a „Pro forma számla készítése” funkcióval hozhatunk létre. A kiállítás menete a számláéval megegyező, de lényeges, hogy a bizonylat típusa előlegként beállított típusú legyen, és a tételek típusa is előleg legyen!

Ha az előleget több részletben fogjuk beszámítani, az egyes részleteknek megfelelő számú és értékű tételt kell létrehozni a bekérőn is.

A pro forma számla nem számviteli bizonylat, így ez nem az előleg számlája, hanem csak egy fizetési hivatkozás lesz! Ennek megfelelően a sorszáma is önálló, a többitől elkülönített tartományból lesz kiadva.2.2.2Előleg számla készítése

A korábban kiállított előleg bekérő alapján a „Számlák lekérdezése” funkcióban másolással hozhatjuk létre az előleg számlát.A másoláskor a program megkérdezi, hogy igaziként, vagyis előleg számlaként másoljuk-e a pro formát?Akkor is kiállíthatunk előleg számlát, ha előzményként nem volt bekérő, vagy az nem ezzel a rendszerrel készült. Ebben az esetben a Számla készítése funkcióban készítjük a számlát, de nekünk kell gondoskodnunk róla, hogy a bizonylat és a tételek típusa előlegként beállított legyen! Ennek hiányában a végszámlában nem tudjuk beszámítandó előlegként felhasználni

Ha az előleget több részletben (több végszámlán) fogjuk beszámítani, az egyes részleteknek megfelelő számú és értékű tételt kell létrehozni.2.2.3 Végszámla előleg beszámítással

A végszámla a szokásos módon, a Számla készítése funkcióban készül. Az eltérés annyi, hogy tételek felvitele után (vagy előtt, tetszőlegesen) hivatkozunk azokra az előleg számlákra, amiket be akarunk számítani.

Az „Előleg…” gombra kattintva a megjelenő ablakban megadhatjuk a beszámítandó előleg számla számát, vagy a „tárgyévi előlegek…” gombnál kiválaszthatjuk listából. Csak a számlán szereplő vevő, eddig még be nem számított előlegei közül választhatunk. Ha az előlegszámla több tételes, annak tételei különböző végszámlákhoz is beszámíthatók, így tételenként kell a hivatkozást is megadni.

A kiválasztott előleg tétel a számlán negatív értékkel fog megjelenni,

a nyomtatási képen pedig a többi tételtől elkülönítetten is, ahogy azt a törvény előírja.Előleg beszámítás tételt akkor is felvihetünk a számlára, ha nem volt előleg számla, vagy nem ezzel a rendszerrel készült. Ebben az esetben a beszámítás tételben kézzel kell a tételtípust „Előleg”-re, a mennyiség előjelét negatívra állítani, és a hivatkozott számla számát megadni ahhoz, hogy a az előző minta szerinti formában szerepeljen a végszámlán az előleg beszámítása.2.3 Számla küldése e-mail-benA számlázó modulban kiállított számlákat lehetőség van PDF-be nyomtatással egyidejűleg e-mailben, mellékletként elküldeni a vevő meghatározott címére.

 

2.3.1    Szükséges beállítások

Alapértelmezésben a partnertörzs  „Kapcsolatok” fülön lehet a „Szla. fogadó” oszlopban megjelölni azokat, akiknek a cégen belül el kell küldeni a számlát. Ez célszerű, ha több címzettnek is el kell küldeni, vagy név szerint akarjuk a címzettet megszólítani a levélben. 

 

Ha a kapcsolatok között nem jelölünk ki számlafogadót, a partner számlázási címében, vagy székhelycímében is megadhatjuk, de itt csak egy adható meg.


A „számlázás \ beállítások \ számla e-mail-küldés” funkcióban meg kell határozni a feladó beállításait. Részletesen lásd az 1.1.9 pontban.

 

2.3.2 E-mail küldése

A számla küldése a nyomtatás funkcióba van beépítve. Ahhoz, hogy a levelet majd el tudjuk küldeni, az Outlook programnak már nyitva kell lennie!

A számla nyomtatáskor az e-mail küldés ikont kiválasztva megváltozik a képernyő:

 

A képernyő közepén a pdf előállításhoz ki kell legyen töltve a pdf mentési mappa, illetve fájlnév, ahogy a számlát menteni kell. Ha mást nem állítunk át, csak kattintunk a „Nyomtatás és küldés” gombra, a következő történik:

a folyamat végén felugrik az Outlook ablak a megszerkesztett levéllel, és mellékletként a számlával:Ha ezen az ablakon kattintunk a „Küldés”-re, akkor fogja a szokásos módon elküldeni a levelet az Outlook, mintha most írtuk volna. 

Figyelem! Ha ebből az ablakból küldés nélkül kilépünk, a levél nem őrződik meg és persze nem is kerül elküldésre! 
(a pdf állomány természetesen megmarad, és a számlázóból is újrakezdeményezhető a küldés)


A Pénzszám nem őriz információt arról, hogy a levél el lett-e küldve, mivel ezt a programon belülről már nem tudjuk ellenőrizni. Javasoljuk, hogy az Outlookban legyen bekapcsolva az elküldött levelek mentése, és esetleg egy külön fióknévvel vagy szabállyal egy mappába rendezve őrizzék az elküldött számlákat.

 

 

2.3.3 Láthatatlan küldés

Ha a nyomtatás indítása előtt bekapcsoljuk a „Láthatatlan küldés” opciót, az Outlook szerkesztőablak nem fog megjelenni, hanem a levél (az előbb látott formában, de) azonnal elküldésre kerül. 

Újabb verziójú Outlook programokban előfordulhat, hogy láthatatlan küldéskor biztonsági kérdést tesz fel, mert érzékeli, hogy egy másik program e-mail küldésére akarja használni, amihez a felhasználótól megerősítést kér.

Csak akkor történik meg a levélküldés, ha itt az „engedélyezés”-t választjuk.

 

Ez a figyelmeztetés kikapcsolható az Outlook programban a „Fájl \ Beállítások” ablak „adatvédelmi központ” szekció, „adatvédelmi központ beállításai” gombra kattintva, ezen belül a „Programozott hozzáférés” szekcióban a „nem kérek figyelmeztetést…” opció beállításával.

 

 

2.3.4 Csoportos küldés


Ha a számlák lekérdezése funkcióban egyszerre több számlát jelölünk ki, az e-mail küldés csoportosan is működni tud.

 

A sorozatos küldés kezelésére több lehetőségünk is van:

a)   Kézi vezérlés: kattintunk a „nyomtatás és küldés (aktuális) gombra. Ekkor a már leírt folyamat zajlik az aktuális számlával, és ha az rendben van, a „Következő” gombbal átléphetünk a kijelölt sorozat következő elemére

b)   Félautomata vezérlés: egyből az „Összes (nn) nyomtatása és küldése” gombra kattintunk, de látható módban. Ekkor folyamatosan készülnek a levelek, és annyi Outlook levélablak fog egyszerre megnyílni, ahány küldés generálódott. Ezután ellenőrizni lehet minden megszerkesztett levelet és egyenként küldeni. Ha sok a kijelölt számla, ezt nehézkes áttekinteni, a képernyő tele lesz levélablakokkal. Ezért ha ötnél több kijelölt számla van, a Pénzszám rákérdez, hogy biztos látható módban kívánjuk-e a levélgenerálást?

c)    Automata vezérlés: előbb bekapcsoljuk a „láthatatlan küldést”, és utána kattintunk az „Összes (nn) nyomtatása és küldése” gombra. Ekkor minden a háttérben zajlik, csak végig kell várni a folyamat végét.

 

2.3.5 Tesztelés

 

Javasoljuk, hogy mielőtt először élesben számlákat küldene az ügyfeleknek, tesztelje a folyamat működését. Ehhez a küldés indítása előtt kapcsolja be a „Teszt” opciót,

 

ami után megadhat egy tetszőleges e-mail címet. Ez esetben a partnertörzsbe lévő címek helyett minden levelet erre a címre fog küldeni a program, így veszélytelenül kipróbálható a teljes folyamat.

 

 

2.3.6   Figyelmeztetés

A PDF formátumban elmentett és elküldött számla abban a formában, ahogy a Pénzszám elmenti, NEM FELEL MEG a digitális archiválás szabályainak. Ha annak megőrzéséről nem intézkednek külön, a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben leírtak szerint, a számlát mindenképpen ki is kell nyomtatni és a szokásos módon irattározni.

Ugyanez vonatkozik a számla befogadójára is, aki saját maga dönt, hogy kinyomtatja, vagy digitálisan archiválja-e a kapott PDF számlát, ez utóbbi esetben a hivatkozott rendelet vonatkozik rá is.

 

 3. Pro forma számla készítéseEzzel a funkcióval számla kinézetű, de nem annak számító bizonylatot lehet létrehozni, pl. előzetes kalkulációként, vagy előleg bekéréshez (ez utóbbi részletesen a Előlegszámla kezelése pontban) Az így készülő nyomtatvány nem számviteli bizonylat, és a sorszámtartománya is eltér attól.

A pro forma adataiból egyszerűen készíthető végleges számla, a számlák lekérdezése funkcióban, másolással. A pro forma számla másolásakor a program megkérdezi, hogy igaziként akarjuk-e másolni. Ha igennel válaszolunk, az új bizonylat számla lesz, ha nemmel, az új bizonylat is pro forma számla lesz.

4. Számlák lekérdezése, helyesbítése, módosítása

A számlák lekérdezése funkcióban táblázatszerűen megjeleníthetők a kiállított számlák, és azokon további műveletek végezhetők egyenként, vagy akár csoportosan is.

4.1 Lekérdezés

A képernyő felső részén lekérdezési szempontok adhatók meg, a „további feltételek…” opciónál folytatva. A „lekérdezés” gombra kattintva a feltételeknek megfelelő számlák megjelennek a táblázatban.

Ha a plusz feltételt bejelöljük, a lekérdezés előtt a táblázat nem törlődik, hanem a feltételeknek megfelelő számlákkal kiegészül (ezzel a módszerrel pl. több kijelölt vevő adatait egy listába hozhatjuk)

Ha a mínusz feltételt jelöljük be, a táblázat nem bővül, hanem a feltételeknek megfelelő sorok törlődnek belőleA táblázatban a számlaszám oszlop színezése a következőket jelenti:A lista sorba rendezhető valamely oszlop fejlécére kattintva. Az oszlopok átméretezhetők, helyzetük megváltoztatható (fejlécre folyamatosan kattintva elhúzható jobbra vagy balra) Ezeket a beállításokat a „nézet mentése” gombbal tárolhatjuk.

A táblázat egy sorára állva (kattintással) az alul lévő funkciógombokkal végezhetők további műveletek a számlával.

Több számlát is kijelölhetünk egyszerre az első oszlopban lévő jelölőnégyzetekkel, illetve a táblázat alatti jelölőnégyzettel az összes sort kijelölhetjük.

Ha van kijelölt sor, a funkciógombok azokra vonatkoznak (függetlenül attól, melyik soron állunk), ha nincs kijelölés, az aktuális sorra (amit a sor elején lévő kis nyíl mutat)

4.2 A számlával végezhető műveletek

4.2.1 Megtekintés

A kiválasztott számla megtekintése a rögzítő funkcióban, semmilyen adat nem módosítható

4.2.2 Módosítás

A kiválasztott számla módosítása, az állapotától függően:

4.2.3 Nyomtatás

A kijelölt számlák nyomtatása

A jobb felső sarokban a nyomtatási célt választhatjuk, ezek

Ha több számlát jelöltünk ki nyomtatásra, több lehetőség közül választhatunk:

4.2.4 Másolás

A kijelölt számla adataiból új számla készítése. Ha a másolandó számla pro forma volt, a program előbb megkérdezi, hogy egy „igazi” számlát akarunk-e belőle készíteni, vagy egy másik pro forma számlát.

Ha az előző évben is készült már számla a rendszerrel, a „Másolás előző évről” funkcióval onnan is kiválaszthatunk egyet másolásra.

4.2.5 Helyesbítés

A kijelölt számlához helyesbítő számla készítése. Első lépésként az eredeti számláról kiválaszthatjuk a helyesbítendő tételeket:

Ezután megjelenik a számlarögzítés képernyő, ahol a helyesbítésre kijelölt tételek negatívként szerepelnek, és újként rögzíthetjük a helyesbítő tételeket

A számla kiállítása a továbbiakban a megszokott módon történik.

Amennyiben a helyesbítendő számla nem ezzel a rendszerrel készült, a helyesbítendő tételeket negatív mennyiséggel kell rögzíteni, és valamely megjegyzés mezőben szerepeltetni kell a helyesbített számla számát.

4.2.6 Stornó

A kiválasztott számla alapján ellenkező előjelű stornó számla készítése. A megjelenő képernyő felső részén az eredeti számla adatait láthatjuk,

amihez a kiállítandó számla dátumait, és esetleges indoklást kell megadnunk. A tárolással egyidejűleg a sztornó számla végleges módon rögzül, az nem módosítható.4.2.7 Törlés

A funkció csak akkor látható, ha az ideiglenes sorszámozás be van kapcsolva (lásd Számla megjelenítési beállítások pont, „Végleges számlaszám csak nyomtatáskor” opció), és csak azokra a számlákra működik, amiknek még nincs végleges számlaszáma, csak kapcsos zárójelek közötti sorszám, pl. {0001} .

Végleges számlaszámmal rendelkező számla nem törölhető, akkor sem, ha még nem volt nyomtatva.

4.2.8 Új számla

Új számla készítésének indítása

4.2.9 Feladás

A funkció csak a főkönyvi rendszerbe integrált változatban működik. Akkor lehet rá szükség, ha a számla nyomtatásakor valamilyen kontírozási hiba vagy hiányosság miatt nem tudott átadódni a főkönyvbe. Ilyenkor a módosítás funkcióval ki lehet javítani a kontírozást, majd a feladás funkcióval újra meg lehet kísérelni a számla átadását a főkönyvbe.

4.2.10 Excelbe

A lekérdezett számlák adatainak kimásolása táblázatkezelő formátumbanA megjelenő ablakban kiválaszthatjuk a formátumot:

Az oszloplistában megjelölhetjük a kívánt oszlopokat és megváltoztathatjuk azok sorrendjét (az oszlop neve előtti négyzetre folyamatosan kattintva elhúzható le)

A „nézet mentése” funkcióval letárolhatjuk az oszlopok beállítását.

Az „Ok” gomb hatására történik meg a másolás. Az „Excel” formátumnál minden esetben megnyílik az MS Excel alkalmazás az adatokkal A többi formátumnál először mindig létrejön a megadott nevű állomány, és csak akkor nyílik meg a hozzá társított alkalmazás, ha a „Mentés után megnyitás” opció be van jelölve.

4.2.11 Átad mintának

A kijelölt számlákat átadhatjuk a „Mintaszámlák kezelése” funkcióba, ( Mintaszámlák kezelése. pont) ahol felhasználhatjuk rendszeres számlázások alapjául.

5. Számlatételek lekérdezése

Az előző ponthoz hasonló működésű lekérdezés, ahol a kiállított számlák tételes információit tekinthetjük át.6. Vevőnkénti forgalomVevőnként összesített lekérdezés, mely nettó számlaérték csökkenő sorrendben a jeleníti meg az adatokat A tábla láblécében információt láthatunk a listában szereplő partnerek számáról, kiállított számlák darabszámáról illetve a lekérdezés mindösszesen nettó, bruttó értékéről.

7. Mintaszámlák kezelése, csoportos számlázás

 

Az ismétlődő, csoportos számlázás könnyítésére szolgáló funkció. Alkalmas pl. bérleti vagy egyéb szolgáltatási díjak havonta –vagy más rendszerességgel- ismétlődő számláinak csoportos előállítására. Lényege, hogy a normál számlákkal megegyező tartalommal, de elkülönített munkaterületen létrehozhatunk olyan mintaszámlákat, amelyeket valamely időközönként, közel azonos tartalommal kell majd kiállítani.

 

A mintákat olyan részletességgel kell létrehozni, mintha igazi számlát állítanánk ki. A minták létrehozhatók úgy is, hogy a meglévő valódi számlák közül átadjuk a szükségeseket, és csak a megjelölő adatokat módosítjuk. („Számlák lekérdezése” funkcióban kijelölni, majd „Átadás mintának” gomb”)Ezen felül a mintákat megjelölő adatokkal láthatjuk el az áttekinthető kezelés érdekében, ezek:

         gyakoriság: milyen időközönként kell kiállítani a számlát

         csoport: tetszőleges csoportosító kód, amivel a számlákat csoportokba rendezhetjük

         sorszám: a csoporton belüli sorrend, vagy a számla egyéb külső azonosítója

         érvényességi dátum intervallum

 

Ha a mintákat létrehoztuk, a havi stb. ismétlődő munkamenet a következő:

7.1 Aktualizálás

Az ismétlődő számlákban jellemzően a dátumok, és a szöveges részekben az időszaki hivatkozások azok, amik egy-egy kiállításkor változnak. Az aktualizáláskor a mintákban ezeket az adatokat egyszerre változtatjuk meg. Lekérdezzük az aktuális feldolgozásnak megfelelő gyakoriságot és csoportot:7.2 Folyamatos teljesítésű számlák a mintákban (2016 márciustól)

Miután a program külön kezeli a folyamatos teljesítésű számlákat, javasoljuk, az ilyen mintaszámlákat is állítsák át (minta módosítása, folyamatos teljesítés bepipálása). Egyúttal ezekből a mintákból a korábbi időszak megjelölés is kivehető, mivel a folyamatos teljesítésűeknél automatikusan kiíródik a számlára az elszámolási időszak. (a fenti lekéredzési képernyőn a kékkel kiemelt oszlop)Ezután bepipáljuk azokat a mintákat, amelyeket aktualizálni akarjuk, (vagy bal alul a kis pipával az egész lekérdezett állományt kijelöljük), utána az „Aktualizálás” gombra kattintunk. A megjelenő ablakban megadjuk azokat az adatokat, amelyeket változtatni akarunk a kijelölt mintákban.

A számla keltét konkrétan meg kell adni, a fizetési határidő lehet számított dátum is. Ez utóbbi esetben a mintákban lévő lejárati nap, és a teljesítés vagy számla kelte alapján minden mintában egyedileg lesz kiszámítva a fizetési határidő.

A középen kékkel kiemelt adatok a folyamatos teljesítésűként beállított mintákra vonatkoznak. Az időszak megadása mellett megadható a számlán megjelenés módja is. A teljesítési időpont automatikusan számolódik (lásd még Folyamatos teljesítésű számlák kezelése pont)

A további adatokhoz mindenütt két mező, egy „mit” és „mire” adat adható meg. Ha csak a „mire” mezőt töltjük ki, az ott megadott adattal minden egyes mintában felülíródik az adott mező, az addigi tartalmától függetlenül.

Ha a „mit” adatot is kitöltjük, akkor az adott mezőben csak ez a szöveg fog változni, mégpedig arra, amit a „mire” mezőbe írtunk.

A tétel adatoknál szükség esetén szűkíthetjük, hogy csak bizonyos cikkszámok esetén módosuljanak a tétel szintű adatok.

A mintaszámlák tartalma nem változik attól, ha pl. egyes vevőknek megváltoztatjuk az adatait a partnertörzsben, vagy módosítjuk a cikktörzset. Ezen a képernyőn a „Vevőadatok frissítése”, „Beállítások frissítése” és „Kontírozási adatok frissítése” opciókkal érhető el, hogy az aktualizálás során ezek az adatok is frissüljenek az egyes számlákon.A „módosítások végrehajtása” gombra a megadott adatok szerint aktualizálódnak a kijelölt minták. Ezt a folyamatot ismételhetjük, a mintákat akár egyenként is módosíthatjuk, mindaddig, amíg olyan állapotba nem kerülnek, hogy számlává alakíthatók legyenek.7.3 Véglegesítés

Végelegesítés az, amikor az aktualizált és ellenőrzött mintákat számlává véglegesítjük. Ekkor minden kijelölt mintából létrejön egy valódi számla, ami már a rendes számlaállományba kerül. A minták adatai ilyenkor már nem változnak.

Jelöljük ki a kívánt mintákat, és kattintsunk a „Véglegesítés” gombra. A megjelenő ablakban még a könyvelésre vonatkozóan megadhatjuk, hogyan kerüljön megállapításra a végeleges számlák könyvelési, ill. áfa időszaka. Ha a kijelöltek között van devizás számla, erre vonatkozóan megadhatjuk, mely dátum szerint keressen árfolyamot a számlákhoz a program. Ez esetben karban kell legyen tartva az árfolyamtörzs, és alapértelmezetten három napnál nem régebbi árfolyamokat vár el a rendszer.

 

A „véglegesítés végrehajtása” gombra kattintva létrejönnek a számlák.

Ha az ideiglenes sorszámozás be van kapcsolva (lásd Számla megjelenítési beállítások pont, „Végleges számlaszám csak nyomtatáskor” opció), a generált számláknak csak kapcsos zárójelek közötti sorszáma lesz, pl. {0001}, és nyomtatáskor kapnak végleges számlaszámot.

 Figyelem! A véglegesítés ezen beállítás nélkül nem visszavonható!

A létrejött számlák a „számlák lekérdezése” funkcióban lekérdezhetők -mint nem nyomtatottak- és innen tetszőleges csoportosításban nyomtathatók.

A következő számlázási időszakban ugyanígy az aktualizálás, majd a véglegesítés a munkamenet.

A rendszer nem tiltja meg, hogy ugyanaz a minta egymás után többször is véglegesítve legyen, de ha a beállított gyakoriságán belül „gyanúsan” hamar akarjuk újra véglegesíteni, figyelmeztet. Ilyenkor a véglegesítő ablakban felsorolja ezeket, kiírva a gyakoriságukat és hogy mikor voltak utoljára véglegesítve:

Ennek ellenére véglegesíthetők ezek is, de így elkerülhető hogy ugyanazt a csoportot véletlenül még egyszer kiszámlázzuk.

 

8. Feladás a könyvelésnek

Az önálló számlázó változatban ezzel a funkcióval lehet a beállított főkönyvi rendszer felé a számlák adatait átadni.

(a főkönyvi rendszerbe integrált változatban ez a funkció nem használatos, ott automatikus a főkönyvi feladás)

Alapesetben a képernyőn lévő adatokból csak a mentési könyvtárat és a fájlnevet kell kitölteni, és a „Feladás” gombra mindazon számlákból feladási állomány készül, amik korábban még nem voltak átadva. Ha az „Ellenőrző lista” opció be van kapcsolva, a feladás mellé „lista_” névkezdettel egy szöveges állomány is készül (a fenti példa szerint lista_demohuf.txt néven), amit szintén célszerű a könyvelésre eljuttatni, hogy ellenőrizni tudják, minden feladott számla beérkezett-e a főkönyvbe.

Ha esetleg egy feladási állomány elvész, vagy ellenőrzésképpen egy időszak számláit újra kérik a könyvelésről, akkor célszerű a „Dátum” mezőkkel meghatározni a számla kelte szerint feladandó intervallumot, és a „Csak ami még nincs átadva” opció kikapcsolásával engedélyezni, hogy a korábban már átadott számlák is bekerüljenek a feladásba.9. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

2016-tól, a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. § szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” készítésére szolgáló funkció

Megadható dátum és/vagy számlaszám intervallum, amik alapján a tárgyévi (kinyomtatott) számlák adataiból egy XML állomány készül, a megadott könyvtárban és elnevezéssel, amit az ellenőr kérésére át kell adni. További részletek itt...10. NAV Online számla beküldés és ellenőrzése

10.1 Összefoglaló

10.2Az adatszolgáltatás működése

10.3 HibakezelésA beküldési folyamat követésére a „Beküldési állapot” jelzőt használjuk, ami megmutatja, hogy éppen milyen stádiumban van az adott számla, és ehhez kötjük az esetleges beavatkozási teendőket is.10.3.1 A beküldési állapot értékei a folyamatban lévő számláknál a következők lehetnek:

Jelentése : a számla még nem került átadásra a háttérprogramnak.
Teendő : Újraindítani a Pénzszámot és mielőbb újraküldeni az „Újraküldés” gombbal!
Normál működésnél nem fordulhat elő, mert a nyomtatással egyidőben megtörténik az átadás. De ha a nyomtatáskor a háttérprogram valamiért nem fut (pl. telepítési, jogosultsági stb. hiba miatt) , a számla el sem tud indulni a folyamatban. Ilyenkor a Pénzszám újraindítása elindítja a háttérfolyamatot, ami után ezeket a számlákat az „Újraküldés” gombbal el kell küldeniJelentése : a háttérprogram átvette a számlát és rövidesen elindítja a beküldést

Teendő : nincs teendő, átmeneti állapotJelentése : a beküldés elindult, de nincs internet, vagy a NAV szervertől nem jött válasz, vagy túlterheltség miatt átmeneti elutasító válasz jött

Teendő : normál esetben nincs teendő, a háttérprogram folyamatosan újra próbálja a küldést.

A legegyszerűbb eset, ha nincs internet. Amint megjavul, a beküldést magától újra megpróbálja a program. Az eddigi tapasztalatok alapján másik eset, ha túlterheltség vagy leállás miatt a NAV szerver nem tudja fogadni az adatokat. Ha ez sokáig fennáll, a NAV Online számla honlapon érdemes megnézni, nincs-e üzemszünetről tájékoztatásJelentése : a technikai beküldés megtörtént, a tartalmi feldolgozásra várunk

Teendő : nincs teendő, a háttérprogram folyamatosan lekérdezi a feldolgozottsági állapototJelentése : a számla tartalmi feldolgozása megtörtént, de a NAV nem fogadta el az adatszolgáltatást

Teendő : elemezni kell a hibaüzenetet

Az elutasításnak alapvetően a következő okai lehetnek10.3.2 A beküldési folyamat részletes adataiA képernyőn a „Beküldés részletei” gombra kattintva egy új ablakban áttekinthetők a beküldési folyamat állomásai és a kapott üzenetek:

A felső részen a technikai beküldések időpontjai, a próbálkozások száma és a kapott üzenet látható

Az alsó részen a tartalmi feldolgozás részletei és üzenetei látszanak. Az elutasított számlánál ez utóbbi ad további felvilágosítást a hiba okáról.

Sajnos annyiféle a lehetséges hiba, hogy az erről kiadott NAV dokumentáció nélkül a legtöbb valószínű nehezen értelmezhető felhasználói szempontból. Kérjük hívjanak, ha ilyennel találkoznak.
10.3.3 Sikeresen beküldött számlák

Az alapképernyőn a „Sikeresen beküldött számlák” nézetben áttekinthető, hogy melyik számlák mikor és milyen üzenettel lettek véglegesen befogadva.Ezek már a NAV által elfogadott adatszolgáltatások, de ennek is lehet két különböző állapota:Jelentése : a NAV befogadta a számlát, de a tartalmával kapcsolatban van valamilyen megjegyzése (warning)

Teendő : elolvasni a figyelmeztető üzenetet, későbbi javításról dönteni

A beküldés részleteinél olvasható a figyelmeztető megjegyzés, pl. ilyen

Ezek már többnyire nem informatikai, hanem a számla belső összefüggéseivel kapcsolatos megjegyzések, amiket fejlesztői szempontból nem biztos, hogy értelmezni tudunk, de segítünk kitalálni.Jelentése : a NAV minden megjegyzés nélkül befogadta a számlát

Teendő : örülni!10.3.4 Számlák újraküldése, beküldési állapot megváltoztatása

A program alapvetőan azokat a számlákat küldi be, amelyekben a belföldi adószám ki van töltve, és az áthárított adó (vagy a számlán belül, vagy a helyesbítésekkel együtt összesen) eléri a beállított határértéket. Az „összes számla” nézetből lehetőség van olyan számlákat is (utólag) beküldeni, amit a program az értékhatár miatt nem küldött el magától , de csak akkor, ha az adószám a számlában ki van töltve.

A számla kijelölése után az „Újraküldés” gombra kattintva indul el az újbóli beküldés.Kézi állapotváltozásLehetnek olyan esetek, hogy a megkezdett beküldési folyamat automatikusan nem fejezhető be, amikor is szükséges lehet a beküldési állapot kézi megváltoztatására. Néhány példa:

10.3.5 Az összes cég folyamatainak áttekintése


Ha egy Pénzszámon belül több cégből is számláznak, a „Folyamatban lévő beküldések – minden cégből” nézetben egyszerre mindegyikből látják azokat a számlákat, amelyek feldolgozása még nem fejeződött be:Ebből a nézetből újraküldést nem indíthatunk (ahhoz a megfelelő cégbe át kell lépni) de a részletező képernyő behívható, illetve a nézet alapvető célja, hogy egyszerre áttekinthessük, van-e valamelyik cégben beavatkozásra váró számla.A képernyőt a Lekérdezés gombbal időnként frissítve juthatunk a legújabb információhoz, mert az automatikus háttérfolyamat közben próbálkozik. A képernyő alján látszik, mikor próbálkozott utoljára, és mikor fog legközelebb a beküldések folytatásával. Itt az „Azonnali indítás” gombbal siettethetjük a próbálkozást.

10.3.6 Telepítési segédlet rendszergazdáknak

Az Online számla beküldő háttéralkalmazás normál esetben gond nélkül települ és elindul a Pénzszám frissítés után, de rendszergazdai jogosultság hiányában problémák lehetnek vele. Részletes útmutató itt: Telepítési segédlet rendszergazdáknak