Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás készítése a PÉNZ-SZÁMLÁZÓ modulból

A PÉNZ-SZÁMLÁZÓ modulba beépítésre került a 2016 január 1.-től hatályos, 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. § szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció.

 

Kérjük az alábbiak szerint állítsa be megfelelően a számlázó modult, mielőtt a 2016 évi számlázást megkezdi, különben hiányos lehet az adatszolgáltatás!

 

1.         Kibocsátó és képviselő adatai

Az adatszolgáltatás érdekében minden egyes kiállított számlához tárolnunk kell a számlakibocsátó, illetve képviselő részletes adatait. A kibocsátó adatai szerepelnek ugyan a számla fejlécében, de az alábbi részletezettséggel kell az adatszolgáltatásban szerepelnie:

Név, adószám, ev. azonosító, ir.szám, város, kerület, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó

így kifejezetten az adatszolgáltatás miatt, külön is meg kell adni ezeket az adatokat.

 

Ehhez a számlázás/beállítások/cég adatok ablakban a megjelenített fejlécen kívül a számlakibocsátónak ki kell jelölni egy partnerbejegyzést,

 

illetve ha ez a beállítás már megvan, ellenőrizni kell, hogy a kijelölt partnerbejegyzésben kellő részletességgel vannak-e kitöltve az adatok.

E nélkül 2016-os számlát nem lehet kiállítani.

 

Amennyiben Önök, mint képviselő, valaki másnak a nevében állítanak ki számlát, akkor a saját adataikkal is fel kell venni egy partnerbejegyzést, és itt beállítani a „Képviselő” rovatba.

 

2.         Vevők címének szétbontása

Általános gyakorlat szerint a PÉNZ-SZÁMLÁZÓ partnertörzsében is úgy voltak eddig tárolva a cím adatok, hogy az utca és házszám egy mezőben volt feltüntetve, pl. „Péter-Pál utca 90.” Az adatszolgáltatásban viszont a vevők címét a már említett kerület, közterület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokra szétbontva kell szerepeltetni, amiből legalább a közterület, közterület jellege és házszám kötelező. Így a címeket szétbontva kell tárolnunk, nevesítve,  hogy abból pl.a „Péter-Pál” a közterület, az „utca” a közterület jellege és „90.” a házszám. A programba beépítettük az egyes címrészek megadási lehetőségét, de a meglévő címek automatikus felosztására nem vállalkozhattunk, tekintve a sokféle címzést és esetleges külföldi címeket.

 

Célszerű már a számlázás megkezdése előtt a gyakran előforduló vevők címeinek kiegészítése. A korábban felvett partnerek címadataiban megjelennek az új mezők, de nincsenek kitöltve, és az eddigi cím a „Közterület” mezőben látszik, ezt kell szétbontani a megfelelő mezőkre.

 

Ide beépítettünk egy segítséget: a „cím szétbontás” gombra kattintva a program szétszedi a címet, már amennyire ez gépesíthető. Az egyszerűbb és megszokott írásmódú címeket elég jól eltalálja, de mindenképpen ellenőrizni kell az eredményt mentés előtt!

 

Számla készítésekor, a tárolás előtt is figyelmeztet a program, ha a vevő címében nincs kitöltve az adatszolgáltatásnak is megfelelő részletezettség, és akkor is szerkeszthető a cím. A részletezésre a program csak figyelmeztet, nem követeli meg, de akkor az adatszolgáltatásba is hiányosan kerülnek az adatok!

 

3.         Címadatok tárolása

Lényeges, hogy mind a vevő, mind a kibocsátó és esetleges képviselő adatai minden egyes számlán eltárolásra kerülnek az első nyomtatás pillanatában, és az adatszolgáltatás erre támaszkodva készül. A kiállított számlára vonatkozó adatszolgáltatás tartalmát utólag NEM tudjuk módosítani, minden adatának helyességéért a számlakiállító a felelős!

 

4.         Kötelező szövegek a számlán

Egyes figyelemfelkeltő szövegek (pl. „Pénzforgalmi elszámolás”) már eddig is automatikusan megjelentek a számlán a megfelelő beállítások mellett, de ezek körét tovább bővítettük, mivel némelyeket az adatszolgáltatásban is fel kell tüntetni, és nem elegendő, ha a számla megjegyzésbe kézzel oda van írva. A program az alábbi szövegeket tudja automatikusan feltüntetni a számlán, és egyúttal az adatszolgáltatásban is:

4.1          „Közvetített szolgáltatás”

 

Új lehetőség a cikktörzsben illetve a számla tételben a közvetített szolgáltatás jelölhetősége. Ha be van jelölve, a számlán automatikusan megjelenik a „Közvetített szolgáltatás” szöveg, és ennek jelölése is, az adatszolgáltatásban.

4.2          „Kisadózó”

Ha a rendszerbeállításoknál az adózási mód KATA-ra van állítva a számla kiállításakor, a „Kisadózó” szöveg automatikusan megjelenik a számlán.

4.3          „Pénzforgalmi elszámolás”

Ha a rendszerbeállításoknál az áfa eljárás pénzforgalmira van állítva a számla kiállításakor, a „Pénzforgalmi elszámolás” szöveg automatikusan megjelenik a számlán.

4.4          E.v azonosító

Ha a kibocsátó partneradataiban ki van töltve az egyéni vállalkozói nyilv. szám, az megjelenik a számlán.

4.5          „Fordított adó”

Új lehetőség a rendszerbeállításoknál az áfa kulcsok jellemzőiben: meg kell jelölni azokat az áfa kulcsokat, amiket fordított adós számla kiállításakor használnak! Ezek után ha ilyen adó kulcs szerepel a számlán, meg fog jelenni a „fordított adó” szöveg is.

 

4.6           További záradékok

Új lehetőség számlakiállításkor a „Záradékok” fül, ahol további speciális esetek jelölhetők, amiket szövegesen is fel kell tüntetni a számlán.

 

4.7          Adómentességi hivatkozás

Adómentesen kiállított számlára ennek okát nem a szokásos megjegyzés mezőbe kell írni, hanem a záradékok fül „Adómentesség esetén annak oka” mezőbe. Ez a szöveg megjelenik a számlán. Az adatszolgáltatásba ugyan a szöveg nem kerül bele, de annak ténye igen, hogy szerepelt-e ilyen szöveg a számlán, ezért lényeges, hogy a megfelelő esetben ki legyen töltve!

4.8          „Különbözet szerinti szabályozás”

A különbözet szerinti szabályozás aleseteiből választhatunk ebben a mezőben, a szöveg meg is jelenik a számlán.

4.9          „Önszámlázás”

Jelölése esetén az „Önszámlázás” szöveg megjelenik a számlán.

4.10       A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli

Jelölése esetén „A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli” szöveg megjelenik a számlán

 

5.         Korlátozások

A rendelet szerint egyes termékek forgalmazásakor olyan részletes adatokat vagy különleges záradékokat kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni,

amelyek kezelésére a PÉNZ-SZÁMLÁZÓ jelenleg nincs felkészítve.

Amennyiben Önök az alábbi esetek valamelyikébe illő terméket forgalmaznak, úgy azokra vonatkozóan az adatszolgáltatást a program NEM tudja teljes részletességgel elkészíteni:

 

A 4.1 - 4.10. pontban felsorolt záradékokon kívül más záradékot nem tud a program az adatszolgáltatásba is betenni. Minden, a megjegyzés mezőkbe kézzel beírt szöveg csak a számlán fog megjelenni, az adatszolgáltatásban nem!

 

Amennyiben valamelyik nem kezelt záradék vagy részletezés hiánya érinti Önöket, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot!

 

6.         Az adatszolgáltatás elkészítése

A számlázás/ Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpontba kell belépni, és az ellenőr által adott szűrési szempontokat megadni.                                                                                                                                                   

 

Az adatszolgáltatás készítése előtt vegye figyelembe az 5. pontban leírt korlátozásokat!

 

 

A program felajánl egy mentési mappát és állománynevet, de ezek átírhatók. Mentéskor a kiválasztott számlákról elkészül az adatszolgáltatás, amit a megadott mappából lehet szükség szerint továbbítani, másolni stb. Az elkészült állományt böngészőben meg lehet nyitni betekintésre, de módosításra nem!

 

Egy példa adatszolgáltatás tartalma itt megtekinthető : MINTA