Deviza kintlévőségek év végi átértékelése

 

1.  Átértékelés

Ha év végén szükséges a nyitott devizás vevő/szállító számlák számlánkénti átértékelése, ezt megtehetjük a "Zárások / Deviza folyószámlák év végi átértékelése" menüpontban.  Külön menetben történik a vevő és a szállító átértékelés, először is folyoszámla típust kell választanunk, ezen belül még szűrhetünk főkönyvi számra, számlaszámra és vevőre is.

 

 

 

Ezután meg kell adnunk az átértékelési árfolyamokat. A program kigyűjti azokat a pénznemeket amelyre voltak számlakönyvelések, csak az  árfolyamokat kell kitölteni mindegyikhez. A megadott árfolyamok tárolódnak a későbbi használathoz is.

 

A "Tovább.." gombra kattintva egy javaslati listát kapunk, ahol számlánként látható az elszámolandó árfolyam veszteség/nyereség.

 

Piros hibaüzenet jelöli a feldolgozásból kimaradó tételekte ha:

 

A javaslati lista excelbe másolható.

 

Ha minden rendben van, a "Könyvelés!" gombra kattintva véglegesíthetjük a listát. Ekkor egy vagy több vegyes bizonylat készül, attól függően hány számla szerepel a listában. Minden bizonylatra max. 99 tétel kerül, a bizonylatok dátuma tárgyév dec. 31, számozásuk ATEV_0001-től kezdődő speciális tartományban.

 

Minden egyes tétel egy számla árfolyam-differenciájának könyvelését tartalmazza. Az ellenszámlák a rendszerbeállításoknál megadott árfolyam nyereség és veszteség számlák (így a következő évben történő kifizetéskor figyelembe tudja venni a program mint elszámolt árfolyamdifferenciát)

 

Az átértékelés visszavonása a vegyes bizonylatok törlésével lehetséges.

 

2.  Átértékelés hatásának korrekciója a következő évben

Ha a következő évi forgalomban már vannak pénzügyi teljesítések könyvelve, amikor ez előző évi átértékelést futtatjuk, a kifizetett számlákon forintegyenleg maradhat. Ennek feloldásához egyrészt módosíthatók az érintett banki/pénztári tételek, a módosításkor újraszámolódik az elszámolható árfolyam differencia és figyelembe veszi az átértékelést. Sok tétel esetén a másik megoldás, hogy az átértékelés miatt jelentkező forintegyenlegeket egy segédprogrammal elvezetjük.

 

Erre az elvezetésre szolgál a Zárások \ Előző évi átértékelés hatásának korrekciója menüpont, amelyet az átértékelés utáni évben kell indítani, és indításakor:

a)      kikeresi azokat a vevő és szállító számlákat, amik az előző év végén át lettek értékelve

b)      az érintett számláknak vizsgálja a tárgyévi egyenlegét, és kiválasztja azokat, amelyek devizában teljesültek, de forintegyenlegük még van. Ez a forintegyenleg feltételezhetően a pénzügyi teljesítés könyvelése utáni átértékelés következménye

c)      a kiválasztott számlákat felkínálja ellenőrzésre, és

d)     a „Könyvelés” gombra kattintva ezeket a forintegyenlegeket elvezeti egy vegyes bizonylat generálásával, ATEK_0001 formátumú bizonylatszámmal.

e)      A vegyes bizonylat dátumának január elejét ajánl fel, hogy ezek a korrekciók ne befolyásolják a teljesülés időpontját, de ez megváltoztatható

f)       az átértékeléshez hasonlóan külön bizonylat jön létre a vevő és külön a szállító korrekciókhoz

 

 

E segédprogram nem foglalkozik az esetleg részben kiegyenlített számlákkal, mivel azok következő kifizetésekor az átértékelés hatása kiegyenlítődik az akkor kalkulált árfolyam differenciában.