Pénzforgalmi szemléletű áfa bevallás a PÉNZSZÁM-ban

1.      Összefoglaló

A pénzforgalmi elszámolású áfa kezelése a következő logika szerint történik a PÉNZSZÁM-ban

 

a)   Külön áfa főkönyveket kell létrehozni a pénzügyileg nem rendezett és a bevallható, rendezett áfának , pl.
46711  Fizetendő áfa   
46712  Fizetendő áfa, . NEM rendezett 

b)   Az új, „nem rendezetteket” meg kell jelölni a program számára és meg kell adni, melyik a „rendezett” (bevallható) párjuk

c)    Számla könyveléskor választani lehet, hogy az adott számla pénzforgalmi szemlélet alá tartozik-e?
Ha a könyvelt cég pénzforgalmi szemléletű, mind a vevő, mind a szállító könyveléskor az ügyletnek megfelelően kell eldönteni, az adott számla a hatálya alá esik-e?
Ha a cég nem pénzforgalmi szemléletű, csak a szállító forgalomban kell - a számlán lévő jelölés alapján – a számlát pénzforgalmira beállítani.

d)   Ha a számla pénzforgalmi szemléletű, azon belül az áfa könyvelés a megszokott módon, de csak a nem rendezett főkönyvekből választva történik

e)   Ha a számla nem pénzforgalmi szemléletű, csak a normál (bevallható) áfa főkönyvek szerepelhetnek rajta (ugyanez igaz a pénztárban közvetlenül könyvelt bármely számlára.)

f)     Az áfa listára és az ÁNYK-nak átadott bevallásba alapvetően csak azon főkönyvek forgalma kerül, amelyek bevallhatók, ezért

g)   az áfa lista készítésekor a program megállapítja a tárgyhavi pénzügyi teljesítések alapján, hogy a pénzforgalminak könyvelt számlák közül melyek és milyen arányban teljesültek, és csak a teljesült rész kerül a bevallásra. Záráskor a teljesült összegekre arányosan jutó áfa érték egy vegyes bizonylattal átvezetődik a nem rendezett főkönyvről a rendezett párjára, számlánkénti bontásban

2.      Szükséges rendszerbeállítások

2.1      Áfa beállítások

 

A rendszerbeállítások menüpont áfa fülön kell beállítani, ha a könyvelt cég pénzforgalmi szemléletű. Itt kell megjelölni azokat az áfa főkönyveket is, amelyekre a nem rendezett áfa kerül. Ha a cég nem pénzforgalmi szemléletű, a levonható áfáknál akkor is ki kell jelölni „nem rendezett” főkönyvi számokat, a szállítótól kapott ilyen számlák követésére.

 

 

A nem rendezettnek szánt sor módosításakor adhatók meg a szükséges paraméterek:

 

2.2      Belföldi folyószámlák megjelölése

 

A pénzforgalmi szemléletűre beállított cégben minden új számlát pénzforgalminak fog felajánlani a program, bár vannak esetek, amikor ez nem megengedett. Ilyen pl. a nem belföldi forgalom. Ha vevő és szállító folyószámláknál megjelöljük a nem belföldieket, azoknál nem fogja a pénzforgalmiként felajánlani a program. A rendszerbeállítások főkönyvi forgalom fülön tudjuk ezt beállítani. A program alapértelmezetten mindet belföldinek mutatja, azokat kell módosítani, amelyek nem ide tartoznak.

 

 

 

(megjegyzés: ez a beállítás nem tévesztendő össze a 2.1 pontban, az áfa főkönyv beállításánál látható „Belföldi, egyenes adózású forgalom” opcióval. Az a tételes áfa bevallás miatt szükséges, a pénzforgalmi szemlélethez nincs köze)

 

2.3      Pénzforgalmi partnerek megjelölése

 

A nem pénzforgalmi cégben célszerű azon beszállítókat megjelölni, akik viszont pénzforgalmi szemléletűek. 

 

 

 

3.      Könyvelés

 

Mind a vevő, mind a szállító számla felvitelekor megadható az áfa eljárás

 

 

Ha a könyvelt cég pénzforgalmi szemléletű, minden belföldi számlát pénzforgalmiként fog felajánlani a program.

Ha a könyvelt cég nem pénzforgalmi, csak a szállító számlán történik automatikus felajánlás, a partner beállítása alapján.

A pénzforgalmiként megjelölt számlán csak „nem rendezett” áfa főkönyvek szerepelhetnek, a nem ilyen számlán pedig csak a többi.

 

Közvetlenül a pénztárba könyvelt számlák esetében nincs pénzforgalmi jelölés és csak a normál áfa főkönyvek használhatók.

 

4.      Használata a számlázó modulban

 

Számla készítésekor is beállítható, hogy az adott számla pénzforgalmi szemléletű-e?

 

 

Az automatikus felajánlás itt nem közvetlenül a rendszerbeállításokból jön, hanem a számlázás/beállítások/bizonylat típusoknál kell beállítani, melyek a pénzforgalmi szemléletű esetek:

 

Az így kiállított számlán a megjegyzések után megjelenik az előírt szöveg is:

 

 

4.1      Kontírozási beállítások

A cikkek illetve számlatételek kontírozási beállításaiban az áfa főkönyv az eddigi (bevallható) maradhat, nem kell átállítani. A számla kiállításkor a 2.1 pont beállításai alapján program automatikusan átállítja a nem rendezettre az áfa főkönyveket, ha a számla pénzforgalmi szemléletű (és nem a pénztárba könyvelődik)

A fenti példánál maradva, ha a cikkszám kontírozásában 46711 szerepel, pénzforgalmi számla esetén ez 46712-ként lesz a számlán kontírozva.

 

 

5.      Lekérdezés

A „forgalom” menü, szállító és vevő menüpontjaiban kérdezhetők le a pénzforgalmi számlák, a „További feltételek” megadásánál.

 

6.      ÁFA lista

 

 

A tételes kimutatásokban az áfa kulcs mellett *-al jelöli a program azokat a tételeket, amiket a pénzforgalmi számlák pénzügyi teljesítéséből számított

 

A kimutatások és az ÁNYK bevallás készítése a megszokott módon történik.

 

7.      ÁFA zárás, átvezetés

Az előzőekben leírt módon a program csak kalkulálja a tárgyidőszakra vonatkozó, pénzügyileg teljesült áfát. Ahhoz, hogy ez ténylegesen átvezetésre kerüljön a normál áfa főkönyvi számokra, le kell zárni a tárgyidőszaki áfát. Ennek módja a szokásos: a listák/áfa menüpontban be kell kattintani az „áfa lezárása” opciót, majd az „OK” gombbal lehívni a végleges listákat.

Ezzel egyidejűleg a program a kalkulált pénzforgalmi tételeket egy vegyes bizonylat generálásával átvezeti a technikairól a normál áfa főkönyvre, amitől kezdve ez a forgalom már a kivonaton, ill. a számlalapon is látszik.

 

A generált vegyes bizonylat AFA_ATV/001 kinézetű bizonylatszámot kap, és a lezárt időszak utolsó napjára datálódik. Annyi ilyen bizonylat készül, amennyin elférnek a kalkulált tételek (500 tétel/bizonylat). Mivel a részteljesítések pontos követhetősége miatt a program számlatételenként tartja nyilván a az elszámolt teljesítést, a vegyes bizonylat is a számlák tételinek megfelelően részletezett, így több sor lehet rajta, mint a bevallásban.

 

Az itt generált vegyes bizonylat nem módosítható vagy törölhető. Ugyanígy az összes érintett számla és pénzügyi rendezés is, ami az átvezetéshez kapcsolódik, sem módosítható és nem is törölhető.

 

Figyelmeztetések: