Tartalom

1.      Az utalási csomagok többféle formátumban készülhetnek: 1

2.      Beállítások. 1

3.      Feladás készítése. 3

3.1         Utalandó tételek csoportosítása. 4

3.2         Átadás. 6

3.3         Állapotváltozás. 6

3.4         Alapadatok felülírása. 6

4.      Kiegészítések az előkészítéshez. 6

4.1         Bank kapcsolatok a partnertörzsben. 7

4.2         Utalási adatok a számlán. 7

5.      Beolvasás a banki programba. 8

6.      Csoportos utalás. 8

 

 

 

Utalandó tételek átadása bankterminál felé

 

A PÉNZSZÁM e modulja lehetővé teszi a könyvelt szállítói számlákról utalási csomagok átadását bankterminál felé, illetve a feladott tételek állapotának követését és a problémás tételek jelölését.

 

1.      Az utalási csomagok többféle formátumban készülhetnek:

·         Budapest Bank             : A Budapest Bank webes felületén beolvasható utalási állomány

·         Csoportos Átutalás       : A GIRO szabvány szerinti csoportos átutalás formátum

·         EDIFACT 1 (Elektra)      : Az Elektra alapú banki ügyfélprogramokban általánosan használható formátum, bár egyes bankoknál részleteiben eltér.

·         EDIFACT 2                   : A Takarékszövetkezetnél használt Elektra változat

·         EDIFACT 3                   : A PC Bankár programban használt Elektra változat

·         Elektra internet             : Az Elektra programok internetes változatának forgalmi kivonata

·         Raiffeisen Express       : A Raiffeisen Express programban használható formátum

·         Spectra                        : Az Unicredit Bank Spectra programjához használható formátum

 

2.      Beállítások

A modul használatba vétele előtt minden érintett cégben meg kell adni a feldolgozás alapbeállításait az 'Egyéb\Kiegészítő funkciók\Banki átadás beállítások' menüpontban:

 

 

 

 

Kitöltendő adatok

·         átutaló neve                             : Saját cégünk neve, ahogy az utalásban szerepelnie kell

·         közlemény kitöltése                  : Választható, hogy a közleménybe csak a számla eredeti száma, vagy a saját nyilvántartási számunk is kerüljön bele. A „kompenzáló számlák kikeresése” opció bekapcsolása mellett a program vizsgálja, hogy a számla szerepel-e olyan vegyes bizonylaton, ahol az adott partner más számláival van szembeállítva (kompenzálva). Ha igen, a hivatkozó számlaszámok is bekerülnek a közleménybe.

·         feladás formátuma                   : az. 1. pont szerinti formátum

·         átadó könyvtár                         : ahová általában menteni fogjuk az utálási állományt

·         filenév                                      : ahogy általában nevezni fogjuk az utálási állományt

·         alapértelmezett jogcím              : utalási jogcím, főként a devizás utalásoknál (banktól függ, hogy kötelező-e?)

·         értéknap fizetési határidő szerint: az opció bekapcsolásakor minden utalási tételben a számla fizetési határideje alapján töltődik ki az értéknap. A fizetési határidőhöz képest megadható, hány nappal előtte legyen a fizetés, illetve a tárgynaphoz képest megadható, maximum hány nap múlva lehet az értéknap (bankfüggő).

·         szöveg kódlap                         : az ékezetes szövegeket banktól és formátumtól függően eltérően kell kódolni. Általában megfelelő az alapbeállítás, de ha a banki programban nem olvashatók az ékezetek, állítsuk át.

·         utalási tételek csoportosítása    : 3 feltétel közül választhatunk

-      „Nem engedélyezett” kijelölésével az utalás tételesen történik

-      „Csak a közleményben felsorolva” itt megadható maximum tételszám, ami a közlemény rovatába belefér.

-      „Sok tételnél utalási jegyzék”, több tétel egy összegben való utalásakor, utalási jegyzék készítésével.

·         utalásjegyzék mentési mappa   :     -     az elkészült utalási jegyzék mentési útvonala adható meg.

·         közleményben felsorolható       : összevont tételek esetén hány számlaszám fér el a közleményrovatban

·         táblázat                                    : jelölni kell melyik banki főkönyvi számokról utalunk, illetve meg kell adni mindegyikhez a konkrét bankszámlaszámot

 

 

3.      Feladás készítése

Az 'Egyéb\Kiegészítő funkciók\Banki átadás szállítói számlákról' menüpont indításával kezdeményezhető a feladás. A megjelenő képernyő a 'Folyószámla lekérdezés' funkcióval azonos listaképet ad a szállítói számlákról, kiegészítve a kezeléshez szükséges adatokkal:

 

 

 

 

 

 


Téglalap feliratnak: Ezzel a gombbal el lehet menteni az oszlopok sorrend- és szélesség beállításait Téglalap feliratnak: Szállítói számla adatai Téglalap feliratnak: Narancssárga szín: az eredeti adat felül lett bírálva Téglalap feliratnak: Tétel kijelölés művelethez

Téglalap feliratnak: Minden tétel kijelölése / kijelölés törlése
Téglalap feliratnak: A kijelölt tétel(ek)  átadása, vagy állapotváltozása
 

 

 

 

 

 


3.1      Utalandó tételek csoportosítása

A csoportosítás célja, hogy az egy szállítónak utalandó számlákat kevesebb tételben utalhassuk, mint ahány számlája van, így csökkentve a tranzakciós költségeket. Az ilyen összevont utalásban is informálni kell a partnert arról, mely számlákat tartalmazza az összeg, amit a program kétféleképpen valósít meg:

A jegyzék készítéséhez a 2. pontban a „Sok tételnél utalási jegyzék” opciót kell választani, az utalási tételek csoportosításánál. Ha ott a „Csak a közleményben felsorolva” opciót választjuk, annyi utalási tételt generál a program, ahányban felsorolással elférnek a számlaszámok. Fontos, hogy csak annyira állítsuk a felsorolható számlaszámot, ahány ténylegesen elfér a közleményben, különben a kivonat visszaolvasásakor nem fogja tudni a megfelelő számlákra szétszedni az összeget a program.

 

A csoportosítás történhet egyrészt kézzel: az összevonandó tételeket kijelöljük, majd kattintunk a „tételek csoportosítása” gombra,

vagy automatikusan: kijelölünk tetszőleges tételeket (akár az összest) és kattintunk az „automata csoportosítás” gombra. Ekkor a program keres a kijelöltek között olyanokat, amik összevonhatók és amikből tud, csoportokat képez.

Bármely módon készülnek a csoportok, az átadás előtt még törölhetők, kivehetünk belőlük tételeket és módosíthatjuk is azokat. A csoportosítás akkor válik véglegessé, amikor átadásra kerül, addig nem menti el a program!

 

A képernyőn:

Automata csoportosítás elindításával (1.) láthatók az összevont tételek. (2.)

A csoportosított sorra kattintva láthatjuk tételesen az összevonás eredményét.(3.)

a csoportosítás kijelölésével módosíthatjuk, törölhetjük a tételt/tételeket a csoportosításból, valamint az egész csoportot kitörölhetjük.
Az összevonásról készült utalási jegyzék tartalmát is megtekinthetjük.(4.)

 

Ellipszis: 1.Ellipszis: 3.Ellipszis: 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az utalás listában a szürke hátterű oszlopok a számlák utalással kapcsolatos kiegészítő adatai. Ezek megváltoztatása úgy történik, hogy ráállunk a kívánt sorra és a módosítás gombra kattintunk.
Banki utalásra átadás tételes, vagy csoportos kezelés esetén kijelöljük az utalandó tételt/tételeket bal szélső oszlop jelölőnégyzeteivel, majd a 'Átadás' gombra kattintunk. Ekkor megjelenik az alábbi képernyő:

 

 


 

 

 

 

 


3.2      Átadás

Az 'Átadás' elindításával kiválasztható a feladási könyvtár, a filenév és a formátum, a bank főkönyvi szám. (ahová könyvelődnek az átadott tételek)  A jogcímkódot a külföldi utalásoknál kell kitölteni.

Végül az utalási jegyzék útvonalát kell megadni. (a jegyzékről mentés készül a kiválasztott mappába) Az ”Átadás” gomb hatására a kijelölt tételekről a megadott néven és formátumban feladás készül, valamint visszaíródik az adatbázisba hogy a feladás megtörtént. Egy feladásban vagy csak forintos, vagy csak devizás utalások lehetnek.

 

3.3      Állapotváltozás

Ebben a részben a jelölt tétel(ek) állapotát lehet megváltoztatni. Csak azok az adatok változnak meg az Ok gomb hatására, amelyekhez kitöltjük a mezőket. Átadás indításakor automatikusan kitöltődik az aktuális dátum. 

3.4      Alapadatok felülírása

Ez a rész csak akkor aktív, ha egyetlen tételt jelöltünk ki. Ha szükséges felülírni valamely adatot, be kell jelölni a megnevezését, és aktívvá válik az adatmező. A lekérdező listában a felülírt adat narancssárgával jelenik meg. Az eredeti szállítói számla illetve partnertörzs adat természetesen nem íródik felül, a változtatás csak a feladásra vonatkozik.

A jogcímkódot a külföldi utalásoknál kell kitölteni.

 

Jobboldalt a számla részletes adatai láthatók.

4.      Kiegészítések az előkészítéshez

Mint láttuk, a feladás készítésekor minden olyan adat megadható, ill. változtatható, ami a feldolgozáshoz elengedhetetlen. A feldolgozás gyorsítására a következő lehetőségek vannak:

 

4.1      Bank kapcsolatok a partnertörzsben

A partner adatainál felvehetjük az összes bankszámlaszámát, megjelölhetjük a leggyakrabban használtat.

Szállítói számla utalásánál megadható, hogy melyik bankból utalunk a kijelölt partnernek, illetve több tételes utalásnál, soronként tételesen, közleményrovatba felsorolva (max.3) vagy egy összegben utalási jegyzék készítésével történjen.  

 

4.2      Utalási adatok a számlán

A szállító számla könyvelésekor is megadhatjuk, ill. felülbírálhatjuk a partnertörzs alapértelmezését. A fejadatoknál a „Bank…” gombra kattintva jutunk az alábbi képernyőre:

 

A jogcím a külföldi utalásokhoz szükséges.

 

5.      Beolvasás a banki programba

Az alábbi példa csak az Electra alapú programokra (pl. Pc Bankár is) igaz.

 

A banki ügyfélprogramban a Számlavezetés / megbízási csomagok kezelése / Külső egység kezelése részben található a „Behozás külső egységről (Import)” menüpont.

 

 

Itt láthatók a beolvasható utalás csomagok, amiket a Pénzszámból feladtunk. Az itt beállított import könyvtárat kell a Pénzszámban is beállítani, hogy a csomagok közvetlenül beolvashatók legyenek. Beolvasáshoz kattintsunk a kívánt csomagra, majd a „Csomag importálása” gombra. Ha sikeres a beolvasás, az import könyvtárból törlődik, és átkerül az importált csomagok közé a csomag. Ha a beolvasáskor bármely tétel hibás – pl. egy bankszámlaszám formailag hibás -  az egész csomagot visszautasítja a program.

Sikeres import után ha visszalépünk a megbízási csomagok kezeléséhez, ott lesz a listában amit beolvastunk, egy önálló csomagként. Ezzel a továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mintha a banki programmal hoztuk volna létre a csomagot.

 

6.      Csoportos utalás

A GIRO csoportos utalás kezelése némileg eltér a fentiektől, további részletek itt: Csoportos utalás kezelése