<<< Vissza

 

Alaprendszer

Vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes forgalmak könyvelése ○Automatikus kontírozás beállíthatósága ○Teljes körűfolyószámla-analitikai és főkönyvi kimutatások ○Automatikus és kézi folyószámla rendezés, összevezetési lehetőségek ○korosítások ○ÁFA kimutatások és EU-statisztika ○Automatikus költség átvezetések, mérleg és eredmény kimutatások, év zárás - év nyitás. ○Paraméterezhető riportok ○Kimutatások megjelenítése Excelben.

1

Pénzügyi levelezések

A fizetési felszólítások, késedelmi kamatterhelések és az egyenlegközlők elkészíthetőek előre kialakított levélformátumokban, vagy akár word-dokumentumokként is. Word dokumentumsablon használatával egyéni formátumok alakíthatók ki a levelezéshez. A kinyomtatott (elküldött) levelek automatikusan kapják az iktató számot és utólag is lekérdezhetőek.

2

Gyűjtők kezelése

Az alkalmazott főkönyvi számlaszámokhoz alapesetben 2 gyűjtő csoport – speciális igény esetén max. 8 – kapcsolható. A gyűjtők törzsadattárában mindegyik csoportnál, számtalan gyűjtő kód és/vagy megnevezés hozható létre. (Pld: projektek, munkaszámok költséghelyek, dolgozók, stb..) Új gyűjtők a forgalom könyvelésekor közvetlenül is felvihetőek. Azon fők. számoknál, ahol eredendően gyűjtő(csoportot) jelöltünk be, a könyvelés során kötelező e csoportokból konkrét gyűjtőt választani, ezzel a főkönyvi számok és a gyűjtők értékegyezőségei biztosítottak. Főkönyvi szám - gyűjtőcsoport kapcsolat év közben is létrehozható, ekkor az érintett fők számon lévő addigi forgalmat, egy kijelölt gyűjtőre is át kell vezetni. A főkönyvi számon belüli gyűjtők illetve a gyűjtőkön belüli fők számok kimutatásai – azok Excel-es tovább feldolgozhatóságai – biztosítják a gazdasági elemzéseket.

3

Deviza-valuta kezelés

Kijelölt főkönyvi számokhoz deviza illetve valutaforgalom könyvelés beállítható. Az így beállított fők. számokhoz kapcsolódó könyvelésekkor, meg kell adni az aktuális devizaárfolyamot, ez alapján a deviza és a HUF érték a tételeknél megjelenik. A pénzügyi rendezés könyvelésekor megadott aktuális árfolyam hatására keletkezhető árfolyam nyereség, vagy veszteség, automatikusan lekönyvelődik. Külön beállítható a FIFO – elv szerinti pénzügyi rendezéskövetés, ekkor teljes körű FIFO-analitika is készül. Lehetőség van az árfolyamok folyamatos frissítésére az MNB honlapjáról. Abban az esetben, ha nem az MNB árfolyamokat használjuk, Excel táblázatból csoportosan is be lehet olvasni az árfolyamokat. Év végén lehetőség van a nyitott devizás vevő/szállító számlák számlánkénti átértékelésére.

4

Számlázó(önállóan is alkalmazható)

A számlázás törzsadatok kezelési részében megadhatóak a cégadatok, partnerek, bizonylat tömbök –és típusok, tételtípusok, cikkek, bankszámlaszámok, számla és tétel –megjegyzés standardok, nyelvek és a fordítási segédletek. A bizonylattípusoknál illetve a cikkeknél beállíthatóak a kontírozások, így a könyvelés – a főkönyvi részben - automatikusan bonyolódik. Újabb számlákat a meglévők egyszerű másolásával, vagy előre csoportosított (létrehozott) mintaszámlák alkalmazásával is kiállíthatunk. A termékdíjas számlázásra külön verzió áll rendelkezésre, amely alkalmazásakor a főkönyvi részben ez alapján a kötelező statisztikák elkészíthetőek. (Pénztárral együtt alkalmazva, a készpénzes számlázással egyidejűleg pénztár bizonylat készülhet)

5

Pénztár(önállóan is alkalmazható)

Az alapbeállítások után (főkönyvi számhoz kapcsolódó Ft vagy valutapénztár, továbbá a napi vagy időszaki zárás, valamint kerekítési szabályok és a bizonylati példányszámok), a zártkörű pénztár bizonylatok készítése elkezdődhet. Forint és valutapénztár egyaránt készíthető. Az alkalmazható gazdasági események (GES) a kontir összefüggésekkel előre beállíthatóak - ezek kiválaszthatóak a bizonylatoláskor- ezáltal a kiíratott bizonylatot követően, a főkönyvi részben a könyvelés automatikusan történik. A pénztárbizonylatok kiállításakor lehetőség van a bizonylatok eseti rögzítésére és azonnali kiíratására, vagy az előre csoportosított bizonylatkészítésre és azok együttes kiíratására (élesítésére) is. A beállított pénztár zárások alapján napi vagy időszaki jelentés készíthető. A pénztárbizonylatok ellenőrző listája alapján tételes és összevont kimutatásokkal követhetőek a mindenkori pénztár forgalmak és az egyenlegek. (Számlázóval együtt alkalmazva, az ott készülő készpénzes számlák alapján, pénztárbizonylat is készíthető)

6

Bevallás készítő

A NAV nyomtatványkitöltő programjához kapcsolódóan, az ABEV-es elektronikus bevallások (xx65, xxA60) elkészíthetőek. Az elektronikus TAO-bevallás, a lehetséges adatok automatikus kitöltésével, előkészíthető.

7

Kontrolling segéd

Az egyéni főkönyvi kimutatások lehetővé teszik, hogy a könyvelt tételek alapján előállítható kivonati értékeket - a klasszikus könyvelési kimutatásokon kívül - más és más formákba rendezhessük. A modulban előre beállíthatóak azok a speciális lekérdezési szempontok, amelyek rendszeresen is előfordulnak, mint (vezetői) információs igények. Ilyenek lehetnek például a bevételek és költségek alakulása, eredmény cégenként/ projektenként időbeni összehasonlítással, cégek összehasonlító mérlege, cash flow, stb. A modulban lehetőség van egy vagy több cég adatai alapján történő összevont elemzésekre is. Az előre beállított kimutatás generálások mellett, folyamatosan kialakíthatunk új szempontok szerinti lekérdezéseket.

8

Adatfogadás

Az adatfogadó modul a külső (analitikus) rendszerekből jöhető könyvelési bizonylatok fogadására szolgál. Ez alapján más rendszerekben készített számlákat, továbbá a bér, a készlet és az eszköz feladásokat fogadhatjuk és automatikusan könyvelhetjük. Együttműködő partnereink rendszereiből jövő adatok fogadására a modul felkészült, azonban a felhasználónál meglévő, de részünkről még nem ismert rendszerek esetén - külön megállapodás alapján - együttműködést vállalunk a szoftver szállítójával, hogy a szükséges fogadó interfész kiépülhessen.

9

Banki kapcsolat

A szállítói számlák alapján – figyelembe véve a szelektív pénzügyi rendezési igényeket – a banki utalások elkészíthetőek illetve a banki terminálok felé a megbízások átadásra kerülnek. Az így feladott bizonylatokállapota követésre kerül, a problémás tételek megjelölődnek. A bankok ügyfélprogramjaiból kinyerhető elektronikus kivonatok többféle formátuma is beolvasható. Abban az esetben, ha olyan új banki rendszer fogadó-küldő felületével kerülünk szembe, amelyet a modul még nem kezel – együttműködést vállalunk az új interfész kialakításában.

10

Dokumentum kezelő

A könyvelési bizonylatok rögzítésekor, illetve azok utólagos lekérdezésekor lehetőség nyílik arra, hogy dokumentumokat csatoljunk a rögzített bizonylathoz és/vagy a kapcsolódó partnerhez. Ezek a dokumentumok lehetnek például szerződések, megrendelések, számlaképek, fizetési felszólítások, reklamációk, jegyzőkönyvek, peresítési dokumentumok, stb. A dokumentumok csatolásával a könyvelés és a kapcsolódható iratok, együttes kezelhetőségét biztosítjuk.

 

<<< Vissza