========================

2005 évi fejlesztések

========================

 

2005.12.27 Főkönyvi kivonat részösszegek

A főkönyvi kivonat nyomtatása előtt a "Részösszeg szintek" nyomógombra behívható az a képernyö, ahol számlaosztályonként meg lehet határozni, hogy a főkönyvi szám hány jegyére legyenek plusz részösszegek a kivonatban.

2005.12.01 Évnyitás , előre könyvelés

Beépítettük a rendszerbe, hogy a következő évet már most meg lehessen nyitni. Az évnyitáskor ezentúl előbb meg kell adni melyik évet akarjuk megnyitni, majd azon cégeket lehet kiválasztani nyitásra amelyeknél ez a soron következő év. A program november 30.-ig a tárgy naptári évet, azután a következő évet ajánlja fel megnyitásra, de ez átírható.

További kiegészítés, hogy a vevő, szállító és vegyes forgalom rögzítésekor a program megengedi a tárgyhónál későbbi könyvelési időszakra való előrekönyvelést is. Ilyenkor a könyvelési időszak piros háttérszínnel jelenik meg.

 

2005.11.22 Hibajavítás

A Forgalmi költségátvezetés funkció néhány esetben programhibával leállt. A hibát kijavítottuk.

A vegyes bizonylat másolási funkció nem mindig az eredeti sorrendben vette át a tételeket az új bizonylatba, javítottuk.

 

2005.11.14 Adatkarbantartás szükséges!

 

- Pénztári műveletek egyszerűsítése

Lehetővé tettük gazdasági eseményekhez kontírösszefüggések előre definiálását, amivel a pénztár könyvelés menete jelentősen gyorsítható

  Részletes leírást itt olvashat...

 

- Jogcímtörzs kialakítása

A könyvelési jogcímek áttekinthető kezeléséhez jogcímtörzset alakítottunk ki, mely akár központosítva (minden könyvelt cégre vonatkozóan) is használható

  Részletes leírást itt olvashat...

 

- Másodlagos költségelszámolás lista kiegészítés

A 'Listák\Gyűjtések\Másodlagos költségelszámolás' menüpontban elérhető listának elkészítettük a tételes és időszaki összevont változatát is (excelben is elérhető)  azok számára akik nem kizárólagos 5-ös költségelszámolást használnak. A tételes változatban egy listában áttekinthetők a költségszámlánkénti összesítések és a hozzájuk tartozó könyvelési tételek.

 

- ÁFA lista kiegészítés

Az ÁFA lista nyomtatásakor kérhető hogy a listába kiírásre kerüljön a rögzítési sorszám (könyvelési belső azonosító) is

(e lehetőség csak akkor aktív, ha a 'Rendszer beállítások \ Egyéb2 \ Rögzítési sorszám kiírása a forgalomnál' kapcsoló  be van kapcsolva)

 

- Excel kimutatások kiegészítés

a 'Listák' menüpont alatt lévő Forgalom, Folyószámla, Analitika kivonat, Gyűjtők, Számlalap, Főkönyvi kivonat, valamint a Mérleg/eredmény kimutatásokban excelbe másolás esetén lehetőség van annak megadására, hogy a követel értékoszlopok az excel táblában negatív előjellel jelenjenek meg, így ott további számítások egyszerűbben végezhetők el.

 

2005.10.20

 1. Új lekérdezés a 'Listák\Egyéb lekérdezések\Pénztár forgalom lekérdezés' menüpontban. E programmal a zártkörű pénztári lekérdezéshez hasonlóan lehet keresni bizonylat vagy tétel szintű adatokat a NEM zártkörű pénztár forgalomban. A listában lehetőség van időszaki nyitó-forgalom-záró kiírásra is.

 1. A 'Listák\Folyószámla' menüpontban a számlánkénti összesen lista is kimásolható excelbe
 2. A 'Listák' menüpont alatt lévő Forgalom, Folyószámla, Analitika kivonat, Gyűjtők, Számlalap, Főkönyvi kivonat, valamint a Mérleg/eredmény kimutatásokban excelbe másolás esetén lehetőség van annak megadására, hogy a követel értékoszlopok az excel táblában negatív előjellel jelenjenek meg.

                 

 

2005.09.01 Idegen nyelvi kiegészítések

A mérleg- és eredménykimutatás is elkészíthető idegen nyelven. Részletes leírást itt olvashat...

 

2005.07.31 Excel laptájolás

Többek kérésére beállíthatóvá tettük, hogy a programmal készült excel táblázatok laptájolása mindig egyforma legyen. A beállítás a 'Rendszer működésére vonatkozó' menüpont 'Egyéb2' fülön adható meg, és minden cégre vonatkozik.

 

2005.07.31 Folyószámla lekérdezés , nézet mentése

A 'Pénzügy\Folyószámla\Lekérdezések' menüpontban a lekérdezett lista formai beállításait (oszlopok szélessége, sorrendje, rendezési szempont) , a képernyő alján lévő 'Nézet mentése' gombbal le lehet tárolni, és a legközelebbi híváskor a beállított formában jelenik meg a lista. A beállítás felhasználófüggő, de minden cégre vonatkozik. 

 

2005.07.07 Számlalap áthozat

A főkönyvi számlalap excel változatában az áthozatban és a forgalom mindösszesenben nem szerepelt a deviza forgalom, korrigáltuk.

 

2005.07.02 ÁFA kimutatás változások

Tekintettel a folyamatosan visszaigénylő pozícióban lévő cégekre, a ki nem egyenlített beszerzések mellett az adott ÁFA időszakban kiegyenlített szállítói számlák analitikájával is kiegészítettük az ÁFA kimutatást, valamint - a főkönyvi forgalomtól elkülönítetten- önállóan is zárhatóvá tettük az ÁFA időszakokat. Az ÁFA lista képernyő annyiban változott, hogy külön jelezni kell ha a szállítói kiegészítő listákat is kérni akarjuk, valamint itt lehet kezdeményezni a zárást is.

Téglalap feliratnak: Itt áttekinthető hogy mely ÁFA időszakok lettek lezárva, ki és mikor zárta, illetve szükség esetén törölni lehet a zárást (mindig a legutolsót)Téglalap feliratnak: Ha bejelöljük, a listák előállításával egyidejűleg lezáródik a megadott ÁFA időszakTéglalap feliratnak: Az a dátum, ameddig az adott ÁFA időszakra vonatkozóan figyelembe vesszük a teljesítéseket. Figyelem: banki forgalom esetén nem a napló dátumát hanem a rögzítési dátumot veszi figyelembe a program, mert ellenkező esetben egy késve rögzített napló megváltoztatná a (már leadott) kiegyenlített lista tartalmát!Téglalap feliratnak: Mindenképpen meg kell adnunk, hogy milyen dátumtól kezdve szabad a szállítói folyószámlát figyelembe venni a kiegészítő listákban.

 

Ha a kiegészítő listákat kértük, mind a nyomtatott mind az excel kimenetes változatban meg fog jelenni a kigyenlített beszerzések listája is, amely tartalmazza a pénztárban kifizetett számlákat is.

A lezáráshoz a listák ellenőrzése után be kell jelölni az 'ÁFA lezárása' négyzetet, majd az OK gombra kattintva jön létre a végleges lista. A lezárt időszak minden egyes forgalmi tételébe bejegyződik hogy melyik időszaki ÁFA kimutatásban szerepel, és ezek a tételek a forgalom rögzítésben már nem módosíthatók. Ugyanígy nem enged a program olyan ÁFA tartalmú új bizonylatot rögzíteni, amely ütközne a lezárt időszakkal. Az ütközés figyelése attól függ, hogy a lezárt ÁFA időszakot teljesítési időpontok, vagy könyvelési időszakok intervallumában adtuk meg. Az ÁFA lezárása nem kötelező, de ezzel biztosíthatjuk hogy a már elkészült kimutatások tartalmát véletlenül ne változtassuk meg. A lezárás rugalmasan igazodik ahoz hogy milyen időszaki bevallás szükséges, menet közben is át lehet térni pl. haviról negyedévesre, de javasoljuk  konzekvensen használni az időszak megadási módot (könyvelési vagy telj. időpont), illetve hogy ne legyenek 'lyukak' a lezárások között. Javasoljuk továbbá, hogy ha most, évközben elkezdik használni a zárás funkciót, a 2005 év már lejelentett időszakát (akár egyben) zárják le.

A kiegyenlített/kiegyenlítetlen analitikával kapcsolatban felmerült még az a probléma, hogy a kézzel összepontozott folyószámla tételeknél (pl. számla és jóváírása) nem mindig egyértelmű, hogy melyik bizonylat dátumát tekintjük kiegyenlítési dátumnak, ezért a szállító oldalon a kézi pontozáskor megadható a kiegyenlítési dátum. Alapértelmezésben felkínálja a program a jelölt tételek közül a legnagyobb dátumot, csak akkor kell változtatni ha ez nem felel meg.

 

E funkciók helyes működéséhez feltételenül töltsék le a listákat is (reports.zip) és a programfrissítés után hajtsanak végre adatkatbantartást.

 

2005.05.17 Feladás útvonal

Ahol külső feladást fogadnak a Pénzszámban (pl. bér) problémás volt hogy évváltás után a korábbi feladások is látszanak az új évben. Javasoljuk hogy évváltás után új feladási könnyvtárat hozzanak létre, a küldő alkalmazásban állítsák be az új könyvtárat, a Pénzszámban a 'Rendszer beállítások/Egyéb 2' ablakban pedig lehetővé tettük a fogadási könyvtár módosítását, így ez évenként eltérő lehet. (a beállítás csak akkor aktív, ha van beparaméterezett külső fogadás modul)

 

2005.05.04 Deviza könyvelés kiegészítés

Többen jelezték: problémás hogy jellemzően deviza alapú hitel főkönyvi számok közötti átvezetést a vegyes forgalomban csak forintban lehet rögzíteni, ezért a főkönyvi számlatörzsnél lehetővé tettük a deviza könyvelés beállítását számlaszámonként.

 

2005.04.25 Pénzügyi leveleknél szövegtorlódás

Visszajelzést kaptunk hogy a pénzügyi levelezésnél hosszabb (8-10 soros) kisérőszöveg megadása esetén a szöveg egy része rácsúszik az alatta lévő adatokra. Korrigáltuk.

 

2005.04.18 Listakép változások

 1. a vegyes bizonylat nyomtatványon megjelenik a tétel- és fejmegjegyzés is, illetve a listaképet átalakítottuk papírtakarékosabbra
 2. a pénztár bizonylaton a kp. számlaszám rovatba hoszabb szám nem fért ki a nyomtatáskor, korrigáltuk
 3. a zártkörű pénztár tétel rögzítésekor is lehetővé tettük megjegyzés megadását, ami megjelenik a pénztár bizonylaton, illetve a kontírozáskor átemelődik a főkönyvi tételbe is

 

2005.04.14 Éves zárás
A mérlegszámlák egyenlege záráskor nem volt nulla, ha voltak olyan gyűjtős fők. számok, amelyekhez az előző évben nem volt gyűjtő rendelve

Gyűjtő lista kimutatás
A gyűjtőkódos listában megjelenik a gyűjtőhöz tartozó saját kód is, illetve választható hogy a megnevezés vagy a kód szerint rendeződjön a lista.

2005.04.03 Hibajavítások

 1. több mint 10 zártkörű pénztár-számla kezelése esetén a pénztár bizonylat rögzítés időnként hibát hozott, javítottuk
 2. az éves zárás/mérlegszámlák zárása folyamat megakadt, ha egyes fők. számokra az előző évtől eltérő gyűjtőcsoport lett megadva.

2005.03.24 Excel kiegészítések

 1. bank forgalom rögzítésnél a 'Megtekintés' ablakban a kivonat tartalma excelbe másolható ellenőrzés céljából,
 2. a főkönyvi számlalap excel kimenete már tartalmazza a devizanem/árfolyam adatokat,
 3. a folyószámla lekérdezés excel kimenet fejlécét a jobb áttekinthetőség kedvéért átalakítottuk.

2005.03.19 Fizetési felszólítás korrekció
A fizetési felszólítás készítésnél azon jóváírások összege melyek hivatkozott számlaszámot (lásd 2005.01.13) tartalmaznak, a felszólítólevélen részkiegyenlítésként megjelenik a hivatkozott számla mellett.

2005.03.16 Zártkörű pénztár egyenlegellenőrzés
A Rendszer beállítások/Egyéb2 lapon új beállítási lehetőség van: 'Pénztár bizonylat rögzítéskor figyelmeztetés ha pénztár egyenleg negatívra fut'. Beállítása esetén minden egyes kiadási pénztár bizonylat letárolása előtt a rendszer megvizsgálja az adott pénztár aktuális egyenlegét és figyelmeztető üzenetet küld, ha a pénztár egyenlege negatív lenne a bizonylat letárolásával. Az vizsgált egyenlegbe beleszámítanak a még be/ki nem fizetett bizonylatok is.

2005.03.03 Gyűjtőkimutatás ÁFA fők.számokra
A 'Listák/Gyűjtések/Gyűjtők' menüpontban ÁFA főkönyvi szám esetén is lehet intervallumot megadni (eddig ÁFA esetén csak egyet lehetett), de ügyelni kell hogy ilyenkor a kezdő és záró főkönyvi szám egyaránt ÁFA legyen.

2005.02.28

Cég átnevezés
A cég/év választás menüpontban megfelelő jogosultság esetén a cégnevek módosíthatók (Átnevezés gomb)

Főkönyvi számlalap excel
A főkönyvi számlalap excelbe másolásakor a rögzítési sorszám nem jelent meg, korrigáltuk.

 
2005.02.22
Pénzügyi levelezés kiegészítő szövegek
Az egyenlegközlő, felszólító és kamatlevél nyomtatásakor az eddigi paraméterek mellett befolyásolható a levelek fej- és láblécében megjelenítendő szöveg is.

Változások az ÁFA kimutatásokban

A kiegyenlítetlen beszerzések összesítése nem ÁFA főkönyvi számonként történik hanem egyben, végösszege kiíródik a rövidített jelentés végére, valamint tételesen megjelenik külön listában mind a rövidített mind a tételes ÁFA kimutatás után.

A kiegyenlítetlen beszerzések listája ezentúl tartalmazza a nyitóban ÁFA-val rögzített tételeket, valamint a jóváíró számlákat is. Ezzel együtt a tételes ÁFA listában a teljesítettségi adatok kiírása megszünt, mivel nem csak olyan rendezetlen tételek lehetnek amelyek az adott bevallási időszakban keletkeztek.

A kiegyenlítetlen beszerzések listája ezentúl nem tartalmazza a túlfizetett számlákat, valamint azokat a számlákat amelyek ÁFA főkönyvi száma 'Import után felszámított' -ként van beállítva

A rövidített ÁFA jelentés is lekérhető excelben

Mérleg készítés adott napra
A mérlegbeszámolót nem csak egy adott könyvelési időszakig, hanem egy konkrét (teljesítési) dátumig is el lehet készíteni.

 

Vegyes forgalom ÁFA ellenőrzés
A vegyes forgalomban rögzített ÁFA -ra külön kérhető egyeztető lista, amelyben a számlaszámokra és ÁFA-kulcsokra összevontan ellenőrizhető az adóalap, adó és bruttó összeg. A vegyesr forgalom képernyőjén alul az 'ÁFA lista...'  feliratú gombra kattintva hívható be ez a lekérdezés.

 

2005.02.14 Új menüpont: © Financia Kft
A menüpontra kattintva megtekinthetők a Pénzszám rendszer felhasználásának szerzői jogi és garanciális feltételei, valamint cégünk elérhetőségei. A képernyőről a weblinkre kattintva közvetlenül beléphet honlapunkra.

 

2005.02.10 Folyószámla lekérdezés kiegészítés
A 'Pénzügy/Folyószámla/Lekérdezések' menüpontban a 'További feltételek...' ablak aljára felkerült egy 'Bankszámlaszám megjelenítése' jelölő négyzet, bejelölése esetén a 'Számla nézet' lista végén a partner bankszámlaszáma is megjelenik.

 

2005.02.10 Újabb Excel kimenet
A 'Listák/Gyűjtések/Másodlagos költségelszámolás' menüpontban előállított kimutatás már excelbe is másolható.

 

2005.02.02 Folyószámla lekérdezés hibajavítás

A 'Pénzügy/Folyószámla/Lekérdezések' menüpontban a vegyes könyveléssel összevezetett (kompenzált) vevő-szállító számlákat vevő oldalról bizonyos esetekben teljesítetlennek mutatta a lekérdező program. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

 

2005.01.21 EU negyedéves összesítő jelentés

Mivel az úniós partnerek adószáma felépítésében jelentősen eltér a magyarországitól, a partnertörzsben ezentúl külön adatmező áll rendelkezésre az EU adószám rögzítésére. Ehhez kapcsolódóan az úniós partnerek forgalmáról szóló negyedéves jelentés elkészítésére is mód van a rendszerben. A 'Pénzügy/Folyószámla/Lekérdezések' menüpontban teljesítési időpontra szűrt vevő/szállító forgalmat "EU adószám szerinti összesítő" nézetben kell leválogatni. Ekkor megjelenik minden olyan partner forgalomtípusonkénti  összesítése, akinek a partnertörzsben ki van töltve az EU adószám adat, és az összesítő excelbe másolható további feldolgozásra.

2005.01.13 Számlahivatkozások kezelése

A 9. ponthoz kapcsolódóan kialakításra került, hogy a szállító/vevő forgalomban az egymásra többszörösen hivatkozó jóváírások vagy számlák is áttekinthetően összekapcsolhatók legyenek, ne csak a többszöri teljesítések. A forgalom rögzítésnél lehetőség van hivatkozási szám megadására, melynek működése a következő:

 1. normál számlarögzítéskor a hivatkozás üres
 2. hivatkozó számla rögzítésekor ebbe a mezőbe meg kell adni a hivatkozott számla számát
 3. a hivatkozó bizonylat mentésekor a hivatkozott bizonylatba beíródik a saját számlaszáma, így biztosítva hogy ez az adat mindkettőben azonos legyen
 4. további hivatkozó számlák rögzítése hasonló módon történhet
 5. a hivatkozás adat utólag is megváltoztatható minden bizonylaton, ha valamiért más összerendezésben kell összekapcsolni a számlákat
 6. a hivatkozás megadása önmagában nem jelent automatikus pontozást, de a kézi pontozás képernyőn illetve a folyószámla lekérdezésen látható, és az erre történő sorbarendezéssel követhetők a kapcsolt bizonylatok (kivéve a stornó funkciót, ahol ha a teljes számla egyben stornózásra kerül, megtörténik a kipontozás is)

Mindezek kapcsán a stornó funkcióban feloldhatóvá vált az a korlátozás, hogy csak egyszerre minden tételt lehetett hivatkozással rögzíteni.

2005.01.13 Pénztár ÁFA ellenőrzés

A pénztár forgalomban rögzített egyéb típusú ÁFA releváns számlákra külön kérhető egyeztető lista, amelyben a készpénzes számlaszámokra és ÁFA-kulcsokra összevontan ellenőrizhető a számlánkénti adóalap, adó és bruttó összeg. A pénztár forgalom képernyőjén alul az 'ÁFA lista...' feliratú gombra kattintva hívható be ez a lekérdezés, melynek eredménye excel táblába másolható.