2006 évi fejlesztések

 

 

2006.12.04  Eszközrögzítés kiegészítés

A beszerzéshez kapcsolódó automatikus eszközrögzítés indítását (WinAmort eszköznyilvántartó használata esetén) kiterjesztettük a pénztári és vegyes forgalom rögzítésére is. Ezzel együtt beállíthatóvá tettük hogy mely forgalomtípusoknál legyen aktív az automatikus eszközrögzítés.

 

 

2006.11.16  Pénztárbizonylat rögzítés javítás

Pénztárbizonylat (zártkörű) rögzítésekor ÁFA releváns gazdasági esemény megadása esetén a partnert nem kérte be a program, javítottuk.

 

2006.11.07  Eszköznyilvántartó rendszer

A PÉNZSZÁM-hoz kapcsolódóan Eszköznyilvántartó rendszert is tudunk szállítani! 

Az eszköznyilvántartóról rövid összefoglalót olvashat ide kattintva,

illetve a két rendszer összekapcsolásáról ide kattintva.

Amennyiben ez az új lehetőség felkeltette érdeklődését,  kérje árajánlatunkat! info@financia.hu

 

2006.11.06

Partnerkezelés kiegészítés
A 10.27-i módosítást kiegészítve a főkönyvi számlatörzsben a partner bekérés jelölése mellett az is beállítható, hogy a főkönyvi számhoz minden esetben kötelező legyen a partnert megadni.

 

Pénztár jelentés

A zártkörű pénztár időszaki zárásánál lehetővé tettük, hogy az időszaki  záró dátum ne csak az utolsó pénztármozgás dátuma lehessen, hanem a hónap vége is, illetve bármilyen dátum a lezárható időszakban.

2006.10.27 Számlalap kiegészítés, partnerkezelés folyószámlán kívül
A főkönyvi számlalap készítésekor a partnerenkénti összegzést kiegészítettük azzal, hogy le lehet szűrni egy partnerre is, valamint lehet kérni hogy csak a nem nulla egyenlegű partnereket listázza a kiválasztott főkönyvre nézve.

A partnerenkénti lista nyomtatott változatában az egyenlegek mellé hibásan volt kiírva a T/K jelölés, javítottuk.

A partnerenkénti számlalappal kapcsolatban felmerült, hogy mivel a nem folyószámlához kapcsolódó könyveléseken a partnert nem lehet megadni, a lista nem tud teljeskörű lenni. (pl. ha a 453 vevő előleg nem folyószámlásan van kezelve, a banki beérkezéskor illetve a vegyesben történő átvezetésekor nincs mód a partner megadására)  Ezért általánosságban bevezettük, hogy a főkönyvi számlatörzsben bejelölhető a főkönyvi számhoz a partner bekérési lehetősége.

A partner megadás jelölése természetesen csak azoknál a főkönyvi számoknál aktív, amelyek -egyébként- nem folyószámla jellegűek. A jelölés megadása után a vegyes könyvelésben, a banki és pénztári 'egyéb' típusú tételekben és a nyitóban a jelölt főkönyv szám használatakor partnert is meg lehet adni, de nem kötelező.

 

2006.10.02 Főkönyvi számok másolása több cégbe
Ha valamely törvényi vagy egyéb változás miatt több párhuzamosan könyvelt cégben kell a számlakeretet egységesen módosítani vagy bővíteni, ez egyszerűsített módon elvégezhető a Pénzszámban.
Első lépésként a változtatni kívánt cégek közül egy tetszőlegeset kiválasztva el kell végezni a számlatörzs módosításokat a szokott módon.
Ezután az 'Egyéb \ Kiegészítő funkciók \ Fők. számlaszámok másolása több cégbe' menüpontban lehetőség van a módosult vagy új számlaszámok alapadatainak átmásolására a többi hasonló módon kezelt cégbe (azonos éven belül). A menüpont indításához cégkarbantartási jogosultság szükséges.Először a fők.szám oszlopba be kell írni azokat a számlaszámokat, amelyek adatait másolni akarjuk. Soronként beállítandó:
- Másolási mód, ha értéke
  - Csak új: a cél cégben létrejön a fők.szám, ha még nem létezik. Ha létezik, semmilyen adata nem módosul.
  - Csak módosít: a cél cégben a kijelölt adatok módosulnak, de ha nem létezik a szám, nem jön létre.
  - Új/Módosít: ha létezik a szám a cél cégben akkor módosulnak az adatai, ha nem létezik akkor létrejön
- Másolandó beállítások, ami be van jelölve az módosul a cél cégben is
  - név: számla megnevezése
  - id.név 1: idegen nyelvű megnevezés 1
  - id.név 2: idegen nyelvű megnevezés 2
  - mérl.sor: mérleg sor
  - eredm.sor: eredmény sor
  - ktg.átvez: költség átvezetési beállítások

Megjegyzések:
- A mérleg, eredmény és ktg.átvezetési beállítások csak akkor másolódnak, ha a cél cég háttérbeállításai (beszámoló típus, eredményváltozat, költségelszámolási mód) azonosak a kiinduló céggel. 
- Az idegen nyelvű megnevezések csak akkor másolódnak, ha a cél cég nyelvbeállítása megegyezik a kiindulóval.
- Nem másolódnak az adatok ha a kiinduló cégben a számla alábontott, a cél cégben pedig nem (vagy fordítva).
- Ha a cél cégben létrehozandó új számla ott alábontást jelentene, felkínálja a program az átkönyvelést.
- Soha nem másolódnak a fők. számok speciális beállításai ( vevő, szállító, bank, pénztár jelölés, ÁFA beállítás és típus, deviza jelölés), ezek beállítását egyedileg kell végezni.

Ha a főkönyvi számokat kitöltöttük,  a 'Cél cégek' ablakban kiválaszthatjuk hová másolódjanak az adatok. 

 

Ezután a "Feldolgozás indul" gombra kattintva kezdhető meg a másolás. Ha a "Csak teszt" be van kapcsolva, módosítás nem történik a kijelölt cégekben, csak egy napló jelenik meg arról hogy mit fog elvégezni a program ha 'élesben' megy. A naplóban a módosítási kérések összefoglalása után cégenként tételesen megjelenik, hogy az egyes számlaszámok ott hogyan módosulnak, illetve mi akadályozza a módosítást, pl. így:

 

 


2006.09.19
- az ÁFA zárással lezárt számlákban a megjelölő adatok (megjegyzések, gyűjtőkódok) módosíthatók
- a gyűjtő kimutatásban is kérhető a rögzítési sorszám kiírása.

2006.08.31 Főkönyvi kivonat nyitó oszloppal
A főkönyvi kivonat kérhető olyan formában is, hogy a nyitó egyenleg külön oszlopban szerepeljen.

Ha az 'Időszaki nyitó' be van jelölve, a listában megjelenik a nyitó egyenleg. Ha a listát év elejétől kérjük, a nyitó oszlopban az éves nyitó fog szerepelni.
Köztes időszak lekérése esetén a kezdőhónapig halmozott forgalom fog megjelenni ebben az oszlopban.

A kivonat alapvetően azokat a főkönyveket listázza, ahol a megadott időszakban volt forgalom. A 'Forgalom nélkül is' kapcsólóval beállítható, hogy a nyitó azoknál is megjelenjen, ahol forgalom egyébként nem volt.

 

2006.07.19 Kisebb finomítások
A listák\Főkönyvi számlalap menüpontban a forgalmakat partner bontásban (partnerenként összegezve) is le lehet kérdezni.


A listák\Folyszámla menüpontban lehet kérni, hogy a rögzítési sorszám megjelenjen a kimutatáson.

 

2006.06.02 Változások a bérfeladás fogadásában
 Részletek...

2006.05.22 Forgalom rögzítéskor részletes szűrési feltételek
A forgalom menü vevő, szállító, bank és pénztár rögzítétési induló képernyőin lehetőség van az eddigieknél részletesebb feltételek megadására az egyes bizonylatok egyszerűbb visszakereséséhez.

A 'További feltételek...' gombra hívható be az a képernyő, amelyen részletesen megadhatjuk mely bizonylatok látszódjanak a rögzítési listában:

A 'Lekérdezés' gombra visszatér a kiinduló ablak, és csak a feltételeknek megfelelő bizonylatok látszanak. A részletes lekérdezés használatakor a kiinduló képernyőn lévő feltételmezők inaktívvá válnak, a szűrés módosításához ismét a 'További feltételek' gombra kell kattintani, és innen indítani a lekérdezést.

2006.05.19 Pénzügyi lekérdezés excel kimásolás
A 'Pénzügy/Folyószámla/Lekérdezések' menüpontban az adatok excelbe történő másolása esetén a másolás előtt egy új ablak jelenik meg, ahol egyenként kijelölhető hogy az excelbe mely oszlopok, illetve azok milyen sorrendben kerüljenek kimásolásra.

Egy sorra duplán kattintva lehet állítani a kijelölést (X) oda-vissza. Az oszlopsorrend megváltoztatásához a sorok elején lévő szürke négyzetre kell kattintani, majd az egérgombot folyamatosan nyomvatartva a sor feljebb vagy lejjebb húzható. A 'Nézet mentése' gombbal el lehet menteni az oszlopbeállítást, így a legközelebbi kimásoláskor azt fogja felajánlani. A beállítás felhasználónként és nézetenként kerül mentésre.

 

2006.05.12  Kivonat kiegészítés
A főkönyvi kivonatban évközi időszak lekérésekor opcionálisan kérhető, hogy a megelőző időszak egyenlege -mint időszaki nyitó- is jelenjen meg a listában.

2006.05.11 TAO bevallás
Elkészült a társasági adó bevallás nyomtatványt kitöltő program, amivel a Pénzszámból kitölthetők a 0529 APEH nyomtatvány 04-01,04-02,07-01,07-02,08-01, 08-02, 09-01,09-02 lapjai, és elektronikusan átadhatók az ABEV nyomtatványkitöltő program felé.
Részletek...

2006.05.04  Mérleg  kimutatás
A mérleg- és eredménykimutatás kérhető ezer forintban is.

2006.04.04  Kisebb finomítások

2006.03.31  Vissza nem igényelhető ÁFA lista excelben is elérhető

2006.03.20  Új nyomtatványtípusok az ÁFA lista ABEV átadásban.
Az ABEV nyomtatványkitöltő felé az ÁFA listából elektronikusan átadható a 06310 önellenőrzési bevallás, és a 06320 pótbevallás nyomtatványformátum is
Részletek...

2006.03.16  ÁFA lista ABEV szerint.
Elkészítettük az ÁFA lista bevallás szerinti bontású nyomtatását és elektronikus átadását a nyomtatványkitöltő program felé. Reméljük megkönnyíti majd a munkájukat.

Részletes leírás itt olvasható...


2006.02.22 ÁFA lista kiegészítés
Az ÁFA lista tételes változatánál megadható, hogy a pénztárban rögzített ÁFA-s tételek jogcím és/vagy megjegyzés adata jelenjen meg az analitikában, illetve excel változatú lista esetén kérhető a bruttó érték kiírása is (a nyomtatott listára sajnos nem fér már rá). 

2006.02.14 Gyűjtő kimutatások kiegészítés
A listák/gyűjtések/gyűjtők menüpontban választható "Főkönyvi számonkénti gyűjtő lista" is. Ebben a kimutatásban a főkönyvenkénti forgalom bontható gyűjtőkre, tételesen illetve összesítve. További lehetőség, hogy ha a gyűjtők kódszáma valamilyen hierarchikus rendet tartalmaz, a főkönyvi számon belül a gyűjtőkód első néhány jegyére részösszegzést is lehet kérni .

 

2006.01.29 Tartozás korosítás kiegészítés

A 'Pénzügy/Folyószámla/Lekérdezések' funkció 'Partner- Tartozás korosítás' nézetének elkészítettük a tételes változatát is,

amivel megjeleníthetők az egyes korosítási intervallumokhoz tartozó számlák.

 

2006.01.16 Bank rögzítés kiegészítés

A bank rögzítésnél vevő/szállító tétel esetén a partner nyitott folyószámlájában ezentúl az eltérő előjelű számlák is kijelölhetők összevont kiegyenlítés céljából, ilyenkor kijelölt számlák egyenlege lesz a banki összeg. A jelölt számláknál ez esetben is módosítható a kiegyenlítési összeg, de figyelni kel a megfelelő előjelre.

Ez a lehetőség devizás forgalomban nem aktív.

 

2006.01.03 ÁFA lista javítás

Az ÁFA listában nem fértek ki a milliárdos nagyságrendű adóértékek, javítottuk

 

2006.01.02 Beszámoló összevonás le nem zárt évre

A mérleg, eredmény és főkönyvi kivonat kimutatásokban ezentúl lehetőség van arra, hogy a tárgyévi adatokat az előző évvel kumuláltan kérdezzük le addig is, amíg az előző év zárása meg nem történik. Ehez a lista készítésekor az "Előző évi forgalommal együtt" négyzetet kell bejelölni.