Változások a Pénzszám programban

 

2009.12.09   

 

1.     Árfolyam frissítés excel táblából, vagy az MNB honlapjáról
Az „Egyéb\Kiegészítő funkciók\Árfolyamok frissítése” menüpontban lehetőség van az árfolyamtörzs frissítésére külső excel táblázatból.


Első lépésként ki kell választani azokat a devizanemeket, amelyek árfolyamát be akarjuk olvasni a Pénzszámba.
Ezután a beolvasás kétféle módon történhet:
  a./ a „feldolgozandó táblázat” mezőbe megadjuk egy létező excel nevét, majd a „Táblázat beolvasása”, vagy
  b./ a „Letöltés az MNB honlapjáról” gombra kattintva a program a háttérben letölti az aktuális MNB árfolyamokat tartalmazó táblázatot, és azt olvassa be.
Mindkét esetben a beolvasott árfolyamok először a jobboldali „Frissítendő árfolyamok” listában jelennek meg. Csak azok az árfolyamok kerülnek felsorolásra, amelyek devizaneme ki lett választva, illetve amely árfolyamok még nincsenek bent a Pénzszámban. Itt mindenképpen szemrevételezni kell a beolvasott adatokat, majd ha rendben lévőnek találjuk, az „Árfolyamok véglegesítése” gombra kattintva kerülnek a felsorolt árfolyamok a pénzszámos törzsbe.
Ha nem az MNB árfolyamokat használjuk, a „Milyen táblázatot lehet beolvasni” gombra kattintva leírást kapunk arról, milyen felépítésű excel táblázatból lehet csoportosan beolvasni az árfolyamokat.

Emlékeztetőül: az árfolyamok egyenként, kézzel is felvihetők a törzsbe az „Egyéb \ kiegészítő funkciók \ Árfolyamok” menüpontban.  A törzsbéli árfolyamok automatikusan nem kerülnek alkalmazásra, de minden rögzítési képernyőn ahol árfolyamot kell megadni, az árfolyam mezőben állva az F4 billentyű leütésére felkínálja az aktuálisat a program. Ennek előfeltétele, hogy a devizanem, illetve a teljesítés v. bizonylat kelte már ki legyen töltve a képernyőn.

2.     Már nem aktív partnerek elrejtése a napi feldolgozásban
Mivel a partnertörzs minden könyvelési évre vonatkozó adat, a már nem aktív partnereket sem lehet törölni a törzsből a régi forgalmuk miatt. Ennek feloldására bevezettük, hogy a partnereket egy tetszőleges dátumtól kezdve inaktívvá lehet tenni. Az inaktiválás nem jelenti az adatok törlését, csak hogy az adott dátumtól kezdve nem látszódnak a partnertörzsben. A beállítás a törzsadat módosítás képernyő alján lehetséges:


A partnerlista a továbbiakban alapból mindig úgy jelenik meg, hogy csak az aktív partnereket mutatja. Ha csak az inaktívakat, vagy az összest akarjuk látni, jobboldalt át kell állítani a nézetet:


Az inaktívak neve mellett egy külön oszlopban „X” jelenik meg.

Az inaktiválás dátumának akkor van jelentősége, amikor visszamenőleg rögzítünk vagy ellenőrzünk. Pl. egy most inaktivált partnernél zavaró lenne, ha az előző évbe belépve nem látnánk egyből a partnerek között.  Éppen ezért az előző évekbe visszalépve csak az adott év dec. 31-e után inaktiváltakat nem mutatja elsőre. Ezt kiegészítve, a forgalmi rögzítésekben történő partnerkiválasztáskor az adott bizonylat teljesítés-kelte szerint „visszatekintve” mutatja melyek az aktívak. 

3.     Pénztár kontírlapok csoportos nyomtatás
A „Forgalom \ Pénztár” menüpontban a könyvelt bizonylatokról kontírlapot lehet nyomtatni, ami a bizonylat adatait kontírozással és minden egyéb adattal kiegészítve jeleníti meg. A „Nyomtatás” gombra kattintva a megjelenő ablakban ki kel választani, hogy a kijelölt, vagy az összes lekérdezett bizonylatot kell nyomtatni.

4.     Listák \ Folyószámla , FIFO tételek összevonása
A FIFO árfolyam-kezelésű bankoknál előfordul, hogy a több forrás miatt automatikusan generált kiegyenlítési tételek zavaróak a folyószámla listán. A lekérdezés indításakor ha bejelöljük a „FIFO kiegyenlítések összevonása” kapcsolót, a listában összevonásra kerülnek mindazon banki tételek, amelyek egy kivonaton belül ugyanarra a számlára vonatkoznak.

 

 

5.     Egyéb módosítások

·         áfa zárt bizonylaton a vegyes tételben lehet az összeget is módosítani, ill. a vegyes tételt törölni

·         EU jelentés excel exportnál az excel fejlécbe nem íródott ki a cég neve, javítottuk

·         szállító rögzítésnél fordított adós tétel tárol/másolása után, ha vegyesre lett állítva a tételt, bentragadtak a fordított adó adatai, javítottuk

·         fizetési határidő több mint két év is lehet

·         pénztár áfás könyvelésnél az áfa főkönyv felajánláskor nem azt veszi figyelembe hogy tartozik vagy követel a tétel, hanem hogy ha a fők. szám 9-es akkor fizetendő, egyébként levonható áfa főkönyvet ajánl fel a program. 

 

2009.11.19  Csoportos számlázás, egyéb kiegészítések

 

1.    Mintaszámlák kezelése, csoportos számlázás
Az ismétlődő, csoportos számlázás könnyítésére új funkciót építettünk a számlázóba. Alkalmas pl. bérleti vagy egyéb szolgáltatási díjak havonta -vagy más rendszerességgel- ismétlődő számláinak csoportos előállítására, nyomtatására.
Részletek itt:
Mintaszámlák kezelése

A modult önálló termékként értékesítjük, de a rendszerfelügyeleti szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek térítésmentesen bekapcsoljuk. Csak jelezzék igényüket az info@financia.hu címen.

2.    Csoportos átutalás kezelése
A rendszer kiegészült a csoportos átutalás (CSÁT) GIRO formátumú banki utalási állomány előállítási lehetőségével
Részletek itt
(a 4. pontban) : Utalandó tételek átadása


3.    Egyéb kiegészítések
Ha a főkönyvi számlalapot excelbe kérjük, és be van kapcsolva a "Fők.szám új oldal" opció, akkor minden főkönyvi szám forgalma külön munkalapra kerül az excelben.

 

 

2009.10.24  Főkönyvi pontozás és egyéb változások

1.    Főkönyvi pontozás
Új funkció az Egyéb menüben a „Főkönyvi pontozás” menüpont. Itt a nem folyószámlás, közvetlenül könyvelt főkönyvi számokon belül is lehetőség van az összetartozó tételek pontozására, és a nyitott tételek külön listázására.

A főkönyvi szám megadása után a pontozandó tételek több szempont szerint szűrhetők, majd a szokásos módon összepontozhatók. A folyószámlával ellentétben itt összepontozhatók olyan tételek is, amelyek egyenlege nem nulla, így rendezhetők a nem releváns tételek, vagy a nem pont nullára kifutottak is. Kérhető automata pontozás, amikor kiválasztható feltételek szerint a program keres kipontozható tételeket, melyeket javaslatba rendez. A javaslatot véglegesítés előtt módosíthatjuk.
A pontozás törölhető a pontozott tételek áttekintésénél. Itt bármely tételre duplán kattintva egyrészt módosítható a kiegyenlítési dátum, ill. törölhető a pontozás.

Mind a nyitott, mind a pontozott tételek nyomtathatók és excelbe másolhatók. Ezen felül a főkönyv számlalap listázásba is beépítettünk egy kapcsolót, amivel ott kérhető hogy csak a nyitott tételek kerüljenek listázásra.

 

2.    Számlázási beállítások
A Számlázás \ Beállítások menüpontban a „Cég adatok” képernyő kiegészült az alábbiakkal:
- Ha be van állítva számlacsoport a vevő számlákhoz, bekapcsolható hogy a számla fejlécben megjelenjen ez az adat
- Igény esetén bekapcsolható, hogy az árbevételhez kapcsolódó gyűjtőkódok a számla tételeiben legyenek kiírva
- Beállítható, hogy a betűs áfakulcsok közül melyek azok amelyek meg is jelenjenek a számlán. A bejelölt kulcsok megnevezése is meg fog jelenni a számla végi áfa-összesítőben.

 

3.    Cégcsoport összevont folyószámla
Egy régebbi frissítésben már lehetővé tettük, hogy a partnertörzsben az „Anyacég” adat kiválasztásával cégcsoportokat lehessen beállítani. Ezt most kiegészítettük azzal, hogy a Listák\folyószámla menüpontban, ha olyan partnert választunk ki aki valamely cégcsoport tagja, egy kapcsolóval kérhetjük hogy a teljes cégcsoportról összevont folyószámla kimutatás készüljön.

 

 

2009.09.22  Kisebb kiegészítések

·         A pénzügyi levelezésben a levelek nyomtatása előtt választható egy olyan formátum is, ahol mind felül mind alul margó van hagyva a cégjelzéses papírokhoz

·         A nem zártkörű pénztárból nyomtatott pénztár bizonylatokon némely esetben hibásan volt kiírva hogy a pénztár fizessen vagy bevételezzen, javítottuk.

·         Ugyanitt a csoportos nyomtatásnál, ha rögzítési sorszám sorrendben kérdezzük le a bizonylatokat, annak sorrendjében fognak nyomtatódni, és alul a „könyvelő” mezőbe kiíródik a rögzítési sorszám is

·         Pénztár könyveléskor ha egyéb típusú tételben áfásan tartozik forgalmat könyvelünk EVA-szállítóra, felajánlja az EVA áfa főkönyvi számot (ha az be van állítva, lásd 06.10-i változások)

·         A forgalomrögzítés csak egy év fizetési határidőt engedett, feloldottuk.

 

2009.08.11  0965 kiegészítések

·         a 0965 ABEV nyomtatványhoz bekerültek az új sorok a 18 és 25% -os kulcsokkal (01-04 lap). Ezeket a szokásos módon lehet paraméterezni a listák/áfa menüpontban, az ABEV- szerint áfa nézet „Beállítások” nyomógombnál.

·         a listák\folyószámla menüpontban csoportosan is kijelölhető, mely folyószámlák szerepeljenek a listában

 

2009.07.22  ÁFAhó a számlázó modulban is

Az előző verzióban bevezetett áfa hónap megadási lehetőség a számlázó modulba is bekerült. A számla készítésekor a kiegészítő adatok fülön a könyvelési időszak mellett található az új mező.

 

2009.07.16 ÁFA kiegészítések        

1. Áfa hónap

A szállító és vevő forgalom rögzítésekor a könyvelési időszak mellett egy áfa-hónap megadása is lehetséges.

A mezőt nem kötelező kitölteni, ha üresen marad, akkor az eddigi módon a könyvelési időszak határozza meg az áfát. Ha kitöltjük, a számla a megadott időszak áfájába kerül. Az egyéb kimutatásokat nem befolyásolja ez az adat.

Ezek után az áfa lista lekérése pl. júliusra azt jelenti, hogy minden számla bekerül aminek k. időszaka július és az áfa hó nincs megadva, illetve minden olyan számla is aminek az áfa hónapja július – függetlenül attól hogy a k. időszaka milyen.

 

2. Negyedéves EU jelentés

A PÉNZSZÁM-ban eddig használt EU adószámonkénti összesítő listának több hiányossága is volt: minden számlát figyelembe vett, ha a partnernek ki volt töltve az EU adószáma, illetve nem tett különbséget a termék és szolgáltatás között. Ezek megoldására átalakítottuk a negyedéves EU jelentés készítését az alábbiak szerint:

Előkészítésként a rendszerbeállításak \ áfa beállítások fülön az áfa kulcsok közül meg kell jelölnünk azokat, amelyeket az EU termékforgalomhoz kapcsolódó tételekben használunk:

Ehhez hasonlóan a fizetendő áfa főkönyvi számok közül meg kell jelölnünk azokat, amelyeket az EU beszerzés után felszámított áfa könyvelésére használunk:

 

Maga a jelentés a Listák \ Áfa menüpontban készíthető el:

ahol meg kell adnunk a kimutatási időszakot. Az adatok leválogatásakor a program a – az adóbevallással történő egyezés érdekében – az előbb ismertetett áfa hónapot veszi figyelembe. Az indítás után megjelenő ablakban áttekinthetők az EU adószámonként összesített, és a számla szintű adatok. A képernyő alján a megszokott módon történik az adatok átadása az ABEV program felé.

 

 

3. Devizás vevő számla Szvt és Áfatv szerint eltérő teljesítéssel

Kidolgoztunk egy megoldást azon esetek kezelésére, amikor az áfás devizás számla kiállítási és teljesítési dátumának eltérése miatt más árfolyam vonatkozik az áfára mint az adóalapra. A feldolgozás menete a következő:

·         lekönyveljük (vagy a számlázó modulból feladásra kerül) a vevő számlát a kiállításkori árfolyamon

·         amikor már tudjuk a teljesítéskori árfolyamot, a forgalom \ vevő menüpontban módosításra megnyitjuk a számlát

·         a fejadatokban bepipáljuk az „Áfa árfolyam eltér” kapcsolót. Ekkor a mellette lévő árfolyam mezőbe átmásolódik az eredeti árfolyam (ez fog az áfára vonatkozni), az eredeti árfolyamot pedig átírjuk a szvt szerinti teljesítéskori árfolyamra. Amikor az árfolyamot módosítjuk, akkor a program automatikusan generál egy „áfa árfolyam differencia” tételt a számlára, ami a két árfolyamon számított áfa értékek különbözete forintban. Ezzel szükségtelenné válik az ilyen számlákhoz a vegyes naplóban árfolyam differencia tételek könyvelése.

Megjegyzés: a differencia tétel akkor számítódik, ha valamelyik árfolyamot változtatjuk. Ha egyéb változtatások miatt újra kell számolni a differenciát, töröljük ki majd írjuk be újra valamelyik árfolyamot.

 

Ahhoz, hogy a program generálni tudja a differencia tételt, a rendszerbeállítások \ áfa beállítások fülön meg kell adni melyik főkönyvi számokat használjuk ennek könyvelésére.

 

Annak áttekintésére, hogy minden számlán elvégeztük-e már az árfolyam korrekciót, a forgalom\vevő menüpontban lekérdezett listában látható, ha áfa árfolyam már meg van adva az adott számlához:

 

2009.06.22  Korrekciók

·         a 10.-i verzióban bevezetett adószám ellenőrzés a vevő számlákban is vizsgálta az adószám és áfa főkönyvi szám összefüggést, holott nem kellett volna. Korrigáltuk.

·         ha a tartozás korosító listát csak egy számlacsoportra szűrve kértük, a program nem vett figyelembe minden kiegyenlítést arra a számlacsoportra. (a teljes korosító listát ez nem érintette) 

·         az egyéni főkönyvi kimutatások funkcióban megszakadt a lekérdezés, ha a feltételsorban 24-nél több főkönyvi szám volt felsorolva.

·         a számlázó modul jogosultsága külön vezérelhető lett. Emiatt egyes felhasználóknak –akiknek nem teljes joguk van-  szükséges lehet a számlázáshoz való jog kiadása

 

 

2009.06.10  ÁFA lista adószám-ellenőrzés

 

A listák/ÁFA menüpontban új lehetőség az adószámok ellenőrzése funkció. 

 

Amennyiben be van kapcsolva, az áfa lista készítése előtt ellenőrzi a program, nincs-e a partner adószámának ellentmondó áfa könyvelés? Ha van, ezekről hibalista jelenik meg, és eldönthető hogy folytatódjon-e a feldolgozás a hibák ellenére? Az ellenőrzés a következő eseteket vizsgálja az adószám kilencedik jegye alapján:

·         ha ez 1, nem tartozhat hozzá áfa főkönyvi szám

·         ha ez 3, az áfa főkönyvi szám EVA-hoz kapcsolódó kell legyen

·         ha ez 2 vagy 4, nem tartozhat hozzá EVA áfa főkönyvi szám.

 

Az EVA-val kapcsolatos ellenőrzéshez előzőleg be kell még állítani, mely áfa főkönyvi számok tartoznak ide. Ezt a Renszer\ Renszer működésére vonatkozó beállítások menüpont, ÁFA beállítások fülön kell megtenni, az áfa főkönyvi számlák módosításánál:

 

Amennyiben ez be van állítva, további segítségként a szállító tétel könyvelésekor ezt a főkönyvi számot fogja felajánlani a program, ha a partner EVA-s.

 

 

 

2009.06.05          

·         Az éves zárás visszavonásakor, ha a következő évi nyitóban vannak kézi pontozású tételek, a program megkérdezi, hogy megjegyezze-e a pontozási információkat? Ha igennel válaszolunk, a folyószámlák újrazárásakor a pontozási információk automatikusan visszakerülnek majd a nyitóba (ahol nem változott a számlaérték). Ha nem kérjük a pontozás mentését, akkor a kapcsolódó pontozások törlődnek, így féloldalasan sem maradnak nyitott pontozások.

·         a gyűjtőkód listában kiírt rögzítési sorszám néhol összekeveredett a listában, javítottuk

·         a jogcímtörzsben nem látszódtak a naplóba eddig rögzített szövegek, javítottuk

 

2009.04.20  

A partnertörzsben megadható, hogy az adott partner alapértelmezetten melyik vevő ill. szállító folyószámlához tartozik. Ha megadjuk, új számla rögzítésekor ezt ajánlja fel, de felülírható.

 

 

2009.04.15   EU jelentés 2009      

A programba bekerült a 09A60 nyomtatvány abevjava sablonja. Használata a szokásos módon, a Pénzügy\Folyószámla\Lekérdezések menüpont „EU adószámonkénti összesítő” nézetében

 

 

2009.03.31   TAO bevallás     

A programba bekerült a 0829 nyomtatvány abevjava sablonja. Amennyiben Önök már az előző évben használták a TAO kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők.

Ehhez a következőket kell tennie:

·         a lista módot állítsa "TAO bevallás "-ra, és kattintson a "Beállítás” gombra

Ha előző évben már volt, de ez évre még nincs beállítás, a program megkérdezi átvehető-e?

 

 

2009.03.16         

 

 

2009.03.11         

 

 

2009.02.19         

·         Az ABEV állomány elkészítésekor ha nem volt bejelölve a „Törzsadat kiegészítés” opció, akkor a csomagba nem került bele az adószám, emiatt nem lehetett beolvasni az ABEVJAVA-ba. A hibát javítottuk.

·         a számlázó modulban a másolat nyomtatásakor meg lehet adni a példányszámot is

 

2009.02.12 

 

1. ABEVJAVA  2009 évi  áfa nyomtatványok használatbavétele

A PÉNZSZÁM-ba beépítésre került a 0965 nyomtatvány elektronikus formátuma. Az új ABEVJAVA program miatt változások vannak az adatok átadásában is, kérjük olvassa el a részletes leírás 2. pontját itt: ABEV nyomtatványok kitöltése PÉNZSZÁMból

Amennyiben Önök már az előző évben beállították és használták az áfa bevallás kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az ezévi sablon beállításait nem szükséges előlről kezdeni, az előző évi beállítások átemelhetők.

Ehhez a következőket kell tennie:

ha az OK gombot választja, az ezévi sablon kitöltve jelenik meg, amit ha szükséges módosíthat, de mindenképpen el kell mentenie! A mégse gomb esetén üres sablont kap.

 

A fenti lépéseket hajtsa végre minden olyan cégben, ahol tényleges sablonbeállítsok vannak. Természetesen azon cégekben amelyek csak használják valamely másik cég sablonját, nem kell átállítani semmit. 

 

2009.02.12.  Átfogó frissítés

 

Az elmúlt időszakban is folyamatosan fejlesztettük a PÉNZSZÁM-ot, de a sok párhuzamos fejlesztés miatt csak egy-egy rész került átadásra. Ez az oka hogy menetközben nem jelentettünk meg hivatalos frissítéseket, de a jelen kiadású 2009-es verzió már mindazt tartalmazza ami az utóbbi hónapokban készült. Sok apróság mellett - amelyek az általános használat kényelmét hivatottak növelni - az alábbiakban felsoroljuk a lényegesebb változásokat:

 

·         Első és szinte legfontosabb, hogy végleges formájában elkészült a számlázó modulunk, amely integrált része a PÉNZSZÁM-nak, így a kiállított számlák azonnal, teljesen automatikusan feladásra kerülnek a főkönyvre. A modul ára egy cégre 65 Eft, minden további cégre 10 Eft/cég. A letölthető demóban kipróbálható a számlázási rész : demó letöltése Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen bennünket.

·         A számlázó modul önálló programként és kérhető - amit igény esetén a pénztári modullal egybeépítve is tudunk szállítani - így kiválóan alkalmas kihelyezett irodák vagy könyvelt ügyfelek számára, mert a számlák -és a pénztár- adatait így is fel tudja adni könyvelés felé. A külön program ára a kért modulok száma és a szükséges oktatás függvényében változik, kérje ajánlatunkat.

 

További kiegészítések:

·         A Pénzügy  menüben található új "Várható bevételek/kiadások elemzése" funkcióval maghatározott időpontokra előrejelzés kérhető a várható pénzmozgásokról, akár több cégből párhuzamosan is

·         A program naplózza a bizonylat törléseket, és az "Egyéb \ Törölt bizonylatok áttekintése" menüpontban áttekinthetők a végrehajtott törlések.

·         A Zárások\Mérleg funkcióban kérhető összehasonlító kimutatás az előző évvel, illetve egy táblázatban kérhető a mérleg és eredménykimutatás

 

 

 

 

==========================================================

 

Arhívum

2008 évi fejlesztések

2007 évi fejlesztések

2006 évi fejlesztések

2005 évi fejlesztések

2004 évi fejlesztések

 

==========================================================