Változások a Pénzszám programban 2010

 

 

2011.01.17  

·         A programba bekerült a 1029 nyomtatvány abevjava sablonja
Amennyiben Önök már az előző évben használták a TAO kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők. Ehhez a következőket kell tennie:

Ø a PÉNZSZÁM frissítése után lépjen be a 2010 évbe, a Zárások \ Mérleg menüpontba

Ø a lista módot állítsa "TAO bevallás "-ra, és kattintson a "Beállítás” gombra

                   Ha előző évben már volt, de ez évre még nincs beállítás, a program megkérdezi átvehető-e?

 

·        A számlázó modulban már előző évi előleg számlát is be lehet számítani tárgyévi végszámlába

·        A listák/folyószámla menüpontban partnercsoportra is lehet szűrni a kimutatást

·        Az egyéb/adatok fogadása menüpontban a bérfeladásnál már beállítható és használható a  Nexon – CSV formátumú bérfeladás is

 

 

2010.12.31      BUÉK

·        a számlázás/beállítások menüpontban TESZOR kódok is rögzíthetők, illetve ezek használhatók a számla tételben is

·        a számlázás/beállítások/főkönyvi feladás részben, ha a készpénzes számlák feladása pénztárra van állítva, a „házipénztár kezelése” kapcsolóval beállíthatjuk, hogy a számla nyomtatásakor egyúttal pénztárbizonylat is nyomtatódjon. (csak akkor működik, ha zártkörű pénztárba kerül feladásra a számla)

 

2010.11.21     

·        a számlázó modulban kiállított számlán már nem jelenik meg az eredeti/másolat jelölés, mert már nem kötelező

·        a listák\egyéb\Főkönyvi kivonat több cégből kimutatás is készíthető konszolidáltan

·        a listák\forgalom menüpontban a vegyes napló bizonylatszám tól-ig is lekérhető

·        ugyanitt a vevő/szállító napló fizetési határidő sorrendben is kérhető

·        a forgalom/nyitóban az összegmezők elcsúsztak az ablak mértezésekor, javítottuk

·        a rendszerbeállítások/egyéb2 fülön a kp. kerekítés főkönyvi számaiban minden számlaosztály engedélyezett

·        a számlázás/beállítások/főkönyvi feladás részben meg lehet adni, a számla könyvelésekor a jogcím és megjegyzés miként legyen kitöltve a tétel adataiból

 

2010.11.03     

·        A Hessyn új eszközrendszeréhez igazodva a PÉNZSZÁM is átállítható a HessynEszköz eszköznyilvántartó rendszer használatára. Részletek itt: HessynEszköz kapcsolat

·        a főkönyvi kivonat menüpontban kiválasztható „Kivonat és összesítő” típus, amivel a kivonat végére rákerül a számlaosztályonkénti összesítő is

·        a Pc-Bankár  felé történő devizás utalás feladási hibáját javítottuk

·        a listák/folyószámla menüpontban a „Számlánkénti összesítés” opció esetén eddig –helytakarékossági okokból- csak akkor jelent meg számlánkénti összesen a listán, ha több mint egy tétel tartozott a számlához. Most már a ’(mind)’ opció bekapcsolása esetén mindig megjelenik az összesítés, ha az egyeztetéshez jobb áttekinthetőségre van szükség.

·        A banki utalás modult kiegészítettük azzal, hogy az utalásra átadott szállítói számlák adataiból a banknapló könyvelését is le lehet generálni. Az utalásnál a kijelölt tételeket a ’Könyvelés’ opcióval tudjuk kivonattá konvertálni. A funkció csak forintos számlákra működik.

 

2010.10.19     

 

·        Főkönyvi számlalap lekérésekor ha alul a 'Bank részletezése" opciót bejelöljük, a bank főkönyvek minden egyes tétele megjelenik a listában - ahol egyébként csak a napi bank forgalom összesenje jelenik meg.

·        A másodlagos költségelszámolás gyűjtőlistáján a pénztár sorokban nem volt bizonylatszám, javítottuk

·        A tételes gyűjtőlistákon excelbe másoláskor nem jelent meg a megjegyzés, javítottuk

 

 

2010.10.04     

 

A pénztár rögzítésnél használható automatikus kerekítés beállítását átalakítottuk, hogy pénztáranként külön be lehessen állítani a kerekítési módot.

A beállításhoz első lépésként a rendszerbeállítások \ egyéb2 fülön a „Pénztár bizonylat automatikus kerekítésnél” mezőkben meg kell adni, hogy a kerekítésből adódó nyereséget illetve veszteséget hová kell könyvelni?

Második lépésként a rendszerbeállítások első lapján a pénztáraknál egyenként be lehet állítani a kerekítési módot (csak a forintos pénztáraknál):

 

A kerekítés lehet:

·        Végösszegre számítva: a bizonylat végösszegét kerekíti 5-re, 10-re a program

·        Tételenként számítva: a bizonylaton minden egyes tétel kerekítését kiszámolja, majd ezek összesenjét írja a kerekítési tételbe a program

·        Nem: a program nem generál automatikusan kerekítési tételt

 

Akik már eddig is használták a kerekítést, nem kell újrakezdeni a beállítást, a frissítés utáni adatkarbantartás átörökíti az eddigi beállításokat.

 

2010.09.13     

 

·        a listák\forgalom menüpontban a pénztár listázásánál egy új listatípus készült ’Számla/áfa ellenőrző lista’ címmel. Ebben a listában bizonylatszám / partner / számlaszám / áfakulcs összegzésben lehet a pénztár tételeket listázni

·        a kivonaton kívül a mérleg és eredmény kimutatás is készíthető konszolidáltan. Ennek előfeltétele, hogy a partnertörzsben meg legyenek jelölve a kapcsolt vállalkozások

·        hibajavítás: a számlázó modulban a számla tételek lekérdezésénél az excel export nem működött, javítottuk

 

2010.08.12     

 

Ismét működik az árfolyamok letöltése funkció, ami az MNB honlapjának átalakítása miatt pár napig nem volt elérhető

 

2010.08.05     

 

·        a főkönyvi kivonatban egyenként kiválasztható, mely naplókból készüljön a kimutatás

·        a forgalom/pénztár rögzítésben a legutóbbi frissítéskor felcserélődött a bizonylatszám és megjegyzés rögzítési sorrendje, visszaállítottuk

·        az egyéb/kiegészítő funkciók/adatexport kimásolás kibővült az ellenszámla oszloppal

·        a pénzügy/folyószámla/lekérdezések funkcióban a partnerenkénti összesen nézet hátralék oszlopa ketté lett bontva vevőre és szállítóra

·        a számlázó modulban végszámla kiállításakor, amikor beszámítandó előleg tételt választunk, több tétel is kijelölhető egyszerre

 

2010.07.27     

 

·        a forgalom/pénztár funkcióban is lehet áfa időszakot megadni a könyvelési időszak mellé

·        vegyes bizonylaton áfás tétel tárol/másolása nem működött, javítottuk

·        a kamatterhelés funkció a devizás számlákra devizában számolja a kamatot

·        a számlázó modulban az előleg beszámítással kiállított végszámlán külön kiírásra kerül az előleg nélküli számlaérték is

·        a számlázó modul mintaszámlák kezelése funkcióban az árak csoportos változtatása is lehetséges

 

2010.06.26     

 

A forgalom/vegyes funkcióban az árfolyamdifferenciához kapcsolódóan nem kért gyűjtőkódot a program, javítottuk.

 

2010.06.15     


A tegnap kiadott frissítés letöltése után a vegyes bizonylat módosításakor hibaüzenettel leállt a program.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük, javítottuk.

 

2010.06.14     

 

1.     Áfa analitika ellenőrzése
Az áfa analitika és főkönyvi  kivonat egyeztetésekor gondot jelenthet, hogy az eltérő áfa-időszakra könyvelt számlák miatt a kivonat nem egyezik az áfa analitikával. Ennek kiküszöbölésére a kivonat lekérésénél a könyvelési időszak alatt bekapcsolható az „áfa időszak” opció. E beállítás mellett a kivonat lekérdezési időszaka az áfa analitikával megegyező lesz.

2.     Számlázó modul PDF nyomtatás
A számla nyomtatásakor közvetlenül kérhető PDF formátumú file készítése. A funkció csoportos nyomtatáskor is használható, ilyenkor minden számla önálló fileként mentődik a megadott könyvtárba.

E funkció használatához előzetesen telepíteni kell a Bullzip Pdf Printer ingyenes alkalmazást ami a honlapunkról letölthető ezen a linken:
bullzippdfprinter.exe

3.     Egyéb javítások
a késedelmi kamat számítás a belföldi devizás számlákra is működik
a számlán az áfakulcs megnevezése teljes egészében kiíródik
 

 

 

 

 

2010.05.07     

 

1.     A számlalaphoz hasonlóan a főkönyvi kivonatba is bekerült az a lehetőség, hogy a költségátvezetési tételek nélkül is lehet kérni a listát. Így a költségszámlák a lezárt évben is a valós egyenlegüket mutatják.  


2.     A nemrégiben bevezetett pénztári kerekítést kiegészítettük egy új opcióval:
Ha a tételenkénti kerekítés van bekapcsolva, a bizonylaton lévő tételek egyenkénti kerekítése kerül összegzésre az automatikusan generált tételben.

3.     A pénztári áfás könyveléshez is be lett építve a fordított adó egyszerűsített megadási lehetősége

 

4.     A könyvvezetésre vonatkozó beállítások funkcióban, a minden cégre vonatkozó beállítások fülön új lehetőségként beállíthatjuk, hogy a forgalom rögzítésben új bizonylat kezdésekor mindig az első beviteli mezőtől induljon a rögzítés.

 

 

2010.04.11     

Kisebb kiegészítések:

·        a számlázó modulban a számla alján nem csak a példányszám, hanem az eredetiség jelzése is megjelenik

·        pénzügyi levelezésen az aláírók neve nem jelent meg teljes hosszában a nyomtatáskor, javítva

2010.03.21     

 

1.     Automatikus kerekítés pénztári bizonylaton
A rendszerbeállítások \ Egyéb2 fülön beállítható, hogy a forintos pénztárbizonylatokon automatikus kerekítési tételt generáljon a program. Beállítható hogy a kerekítés milyen főkönyvi számokra legyen elvezetve. Az automatikus kerekítés mind a zártkörű, mind a főkönyvben könyvelt forintos pénztárakra vonatkozik.  A rögzítés módja változatlan, de minden tétel felvitele/módosítása után megvizsgálja a program, kell-e 5-re v. 10-re kerekíteni a bizonylat végösszegét? Ha igen, létrehoz egy plusz tételt, ami a kerekítést tartalmazza. Ha valamiért az adott bizonylaton nem kell kerekítés, utolsó műveletként töröljük a kerekítési tételt, ekkor nem generálja újra a program. Megjegyzés: a bizonylat módosításakor is működik az automatizmus.

2.     Napi összesített pénztárforgalmak áttekintése
Új funkció a listák \ egyéb lekérdezések\ Napi pénztáregyenlegek áttekintése menüpont. Ebben áttekinthetjük és listázhatjuk, hogy a pénztárak napi zárókészletének átlaga nem haladja-e meg az engedélyezett mértéket. A lista együtt mutatja ki mind a zártkörű, mind a főkönyvi pénztárakat, a zártkörűből a kontírozatlant is beleértve. (kivéve a kontírozatlan valuta-pénztárat, mert annak nincs még forintértéke)

3.     Többtételes GES kódok használata
Olyan esetekben, amikor a könyvelendő összeget valamilyen egyszerű felosztási szabály alapján több tételre kell szétkontírozni, (pl. arányosított áfa), többtételes GES kódokat használhatunk.
További részletek a GES használati útmutató végén, az 5. pontban itt ...


4.     A programba bekerült a 0929 nyomtatvány abevjava sablonja
Amennyiben Önök már az előző évben használták a TAO kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők. Ehhez a következőket kell tennie:

·        a PÉNZSZÁM frissítése után lépjen be a 2009 évbe, a Zárások \ Mérleg menüpontba

·        a lista módot állítsa "TAO bevallás "-ra, és kattintson a "Beállítás” gombra

         Ha előző évben már volt, de ez évre még nincs beállítás, a program megkérdezi átvehető-e?

 

2010.02.25   Pénztár bizonylat sorszámozás         


Egy lehetséges megoldás a pénztárbizonylatok dátum szerinti sorrendjének biztosítására.

További részletek itt ...

2010.02.10   Gyűjtő felvitel rögzítés közben         

A forgalmi rögzítésekben lehetővé tettük, hogy a gyűjtőkódok megadásakor a gyűjtő törzs kezelhető legyen.

Amikor a kurzorral valamelyik gyűjtő mezőbe lépünk, két új gyorsbillentyű használható:

F5: feljön a gyűjtőkód felvitel ablak, ahol közvetlenül újat vehetünk fel

F6: feljön a gyűjtő törzs ablak

 

 

2010.02.01   

Javítás: A 1065 nyomtatvány adó oszlopába nem vitt adatot az ABEV szerinti áfa kimásolás, javítottuk.

 

2010.01.31   

 

1. ABEVJAVA  1065 áfa nyomtatvány használatbavétele

A PÉNZSZÁM-ba beépítésre került a 1065 nyomtatvány elektronikus formátuma. Amennyiben Önök már az előző évben beállították és használták az áfa bevallás kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők 2010-re.

Ehhez a következőket kell tennie:

Ha az OK gombot választja, az idei sablon kitöltve jelenik meg, amit ha szükséges módosíthat, de mindenképpen el kell mentenie! A mégse gomb esetén üres sablont kap.

A fenti lépéseket hajtsa végre minden olyan cégben, ahol tényleges sablonbeállítások vannak. Természetesen azon cégekben, amelyek csak használják valamely másik cég sablonját, nem kell átállítani semmit. 

 

2. ABEVJAVA  10A60 EU jelentés használatbavétele

A tavalyi évhez képest változott az EU jelentés nyomtatványa, mivel a szolgáltatás értékesítés és igénybevétel részére új lapokat nyitottak. A változásokkal összhangban az áfa paraméterezéseket is ki kell egészíteni a Pénzszámban, hogy a program meg tudja különböztetni a termék ill. szolgáltatás forgalmakat. Ehhez a „rendszer\felhasználói beállítások\Rendszer működésére vonatkozó” menüpontban az „áfa beállítások” fülön a szükséges betűs áfa kulcsok és  fizetendő áfa főkönyvi számok módosításánál meg kell jelölnünk azokat, amelyek forgalmának az EU jelentésre kell kerülnie.

(Ezek a beállítások cég szinten vannak, de a 3. pontban leírt új funkcióval átmásolhatók más cégekbe is.)

 

Az analitika lekérése, ill. a bevallás készítése a listák\áfa menüpontban, az „EU jelentés” nézetben történik.

 

3. Törzsadatok másolása 

Új menüpont a Törzsek\Másolások funkció. Itt lehetőség van egyes törzsadatok átvételére, másolására a cégek között:

·         központi jogcímtörzs átvétele az aktuális cégbe

·         más cég jogcímtörzsének átvétele az aktuális cégbe

·         más cég GES-kódjainak átvétele az aktuális cégbe

·         főkönyvi számok és/vagy beállításainak másolása más cég(ek)be

·         áfa kulcsok és áfa főkönyvi számok másolása más cég(ek)be

 

 

4. Egyéb kiegészítések

·         a forgalom\szállító és forgalom\vevő menüpontokban a stornó funkció mellé „másolás” funkciót is beépítettünk

·         az áfa mellékletként készülő kiegyenlített beszerzések listájába „kiegyenlítési bizonylat” címmel kiírásra kerül annak a bankkivonatnak a száma, amivel a számla ki lett egyenlítve

·         a szállító forgalom rögzítésekor is lehetőség van az eltérő áfa-árfolyam, ill. a képződő differencia automatikus képzésére

·         a főkönyvi számlatörzsben jobb felül az „Egyenlegek újraszámolása” gombbal frissíteni lehet az analitikából főkönyvi számok egyenlegeit

·         a főkönyvi számlatörzsben lehetőség van a hiányzó mérleg/eredmény beállítások automatikus kiegészítésére a már meglévő beállítások alapján. Azok a hiányzó adatok kerülnek beállításra, amelyek az azonos szinten lévő (ugyanolyan hosszú) másik főkönyvben megvannak.  Pl. ha 8113-hiányzik, de 8111 be van állítva, abból átveszi.

 

5. Számlázó modul változások

·         Új menüpont a számlázás\Vevőnként forgalom funkció. Ebben vevőnként gyűjtve kérdezhetjük le a számlaforgalmat.

·         A számlázás\beállítások menüpontban a cégadatoknál, ha kiválasztunk használni kívánt nyelv(ek)et, a kiállító adatait az adott nyelv(ek)en külön is megadhatjuk.

·         Ugyanitt alul a fejlécen kívül a lábléchez is meghatározhatunk egy megjelenítendő képet.

 

 

A frissítés után adatkarbantartás szükséges!

 

 

 

                                 

 

 

==========================================================

 

Arhívum

2009 évi fejlesztések

2008 évi fejlesztések

2007 évi fejlesztések

2006 évi fejlesztések

2005 évi fejlesztések

2004 évi fejlesztések

 

==========================================================