Változások a PÉNZSZÁM programban

 

2021.01.13  Pénztárban 65M-hez teljesítés dátum

 

A 65M kitöltésnél problémát jelentett a késve érkezett készpénzes számlák feltüntetése, mert a pénztári könyveléskor nem volt helye a számla eredeti teljesítési dátumának feltüntetésére. Ezt most pótoltuk, az áfás pénztári tételben megadható a számla teljesítés kelte is. Nem kötelező megadni, de ha ki van töltve, ez a dátum jelenik meg a 65M bevalláson a teljesítés dátum mezőben. A kitöltésének más hatása nincs, az áfa időszaki besorolás továbbra is a pénztár bizonylat fejében megadott időszak szerint történik.

 

 

 

2021.01.07  NAV Online Számla küldés verzióváltás 3.0

 

1. A számlázó modult érintő változások

 

Január 4.-től léptek érvénybe az Online Számla beküldéssel kapcsolatos törvényi változások, amikhez a számlázó programokat március végéig át kell állítani. A PÉNZ-SZÁMLÁZÓ modul ehhez szükséges fejlesztései elkészültek, kérjük mielőbb töltsék le a frissítést, és az alábbiakat figyelembe véve ellenőrizzék a szükséges beállításokat.

 

1.1 Partner típusok meghatározása

 

Az új szabályok szerint minden kiállított számlát be kell küldeni, de egyértelműen jelölni kell az adatszolgáltatásban, mely számlák kerültek magánszemélynek, illetve más, nem belföldi adóalanynak kiállításra. Ennek követésére a partnertörzsben a partner típust háromféle módon  lehet beállítani:

 

- Belföldi adóalany (Magyarországon nyilvántartásba vett áfaalany),

- Magánszemély,

- Egyéb (belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy)

 

Az egyes típusokhoz kapcsolódóan az adatszolgáltatási kötelezettség is eltérő (pl. magánszemélynek tilos beküldeni a nevét és címét) ezért különösen fontos, hogy még a számla kiállítása előtt ellenőrizzék a vevők ezen beállítását.

 

 

1.2 Az adómentes értékesítés egyes esetei

 

A korábbi gyakorlatban -pár kiemelt esetet kivéve - általában elegendő volt 0%-os áfával kiállítani az adómentes számlákat, és a számla végén szövegesen hivatkozni az adómentesség okára. Az új szabályozás szerint minden egyes adómentes tételt be kell sorolni egy a NAV által meghatározott kódrendszerbe, és ahhoz tételesen szöveges magyarázatot is kell fűzni. A Pénzszámban ez az áfakulcsok beállításain keresztül valósítható meg, ahol eddig is különböző betűkódokkal voltak jelölhetők az adómentes kulcsok. Ez egészül ki most azzal, hogy a nulla értékű kulcsok megnevezése kerül be a NAV adatszolgáltatásba szöveges magyarázatként, illetve mindegyikhez meg kell határozni a NAV kódját is. Az egyértelmű esetek bekódolását (pl. Pénzszám „AM” kód = NAV „AAM” kód) a frissítés utáni adatkarbantartás elvégzi, de az egyedileg felvitt kulcsok beállítását ellenőrizni szükséges!

 

 

A fenti ábra szerint minden egyes, a számlázásban használatos, nulla értékű áfakulcsot ellenőrizni kell, hogy a számlára kiírandó (és egyúttal a NAV-nak beküldött) megnevezése megfelelő-e, illetve be kell állítani a hozzá illő NAV kódot. A számla nyomtatását nem engedi addig a program, amíg szerepel rajta olyan áfa kulcs, ami a fentiek szerint nincs beállítva, ezzel összhangban megszűnt a „Záradékok” részben az adómentesség indokának kötelező  megadása az ilyen számlákon.

 

Az egyes NAV kódok megnevezését és a hozzáfűzött magyarázatokat a NAV által kiadott fejlesztői dokumentációból vettük.

( https://onlineszamla.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online_Szamla_interfesz%20specifikacio_HU_v3.0.pdf   118-122 oldal)

 

 

 

1.3 EU adószámok beküldése

 

A változások kapcsán az EU értékesítést tartalmazó számlákkal a vevő EU adószámát is kötelező beküldeni a NAV-hoz. A program figyelmeztet, ha egy ilyen számlán ez nincs kitöltve, de magát a kódot ellenőrizni egyelőre nem tudjuk, viszont annak hibája esetén elutasítja az adatszolgáltatást a NAV. Kérjük ellenőrizzék vevőik EU adószámát!

 

 

 

2. Új lehetőség a könyvelés ellenőrzésére a NAV adatbázis alapján

 

A NAV adatszolgáltatás lehetőségeit kihasználva megkezdtük a PÉNZSZÁM rendszer továbbfejlesztését abba az irányba, hogy a könyvelés ellenőrzését, majd magát a könyvelést is lehetővé tegyük a NAV-tól letöltött adatok felhasználásával.

 

Első lépésként beépítésre került egy olyan funkció, amivel a NAV-tól letölthető ellenőrző listát (amiben a számlák fejadatai vannak) össze lehet hasonlítani a könyvelésben lévő adatokkal, mind a lejelentett vevői, mind a mások által jelentett szállítói számlákra nézve.

 

A funkció az „Egyéb \ Adatok fogadása” menüben, a „NAV adatkapcsolat” részben található „Számla ellenőrzés”

 

Az adat letöltéshez is regisztrálni kell a céget a NAV Online rendszerben, illetve - a számlázáshoz hasonlóan - ott egy technikai felhasználót is létre kell hozni, aminek az adatait rögzíteni kell a Pénzszámban. Azoknál a cégeknél, amelyeknél a Pénzszámból állítanak ki számlát (vagyis már be van állítva a NAV kapcsolat), a funkció azonnal használható.

 

A csak könyvelt cégeknél előbb el kell kérni és itt a „Beállítások…” részben meg kell adni a technikai felhasználó adatait. Ehhez a funkcióhoz elegendő olyan technikai felhasználót kérni az ügyféltől, ami csak lekérdezésre jogosult.

 

Ha a beállítások aktívak, indítható az ellenőrzés funkció. Számla kelte szerint lehet letölteni az adatokat, és egyelőre csak egy hónapot egyszerre. A letöltött adatok és az összehasonlítás eredménye több fülre szétbontva jelenik meg:

 

 

„Szállító napló eltérések” fül: az adott időszakban kiállított, a szállítók által jelentett számlák és a könyvelt számlák összehasonlítása. Alapból csak az eltéréseket mutatja, de szűrhető az eltérés jellegére is. A listában pirossal kiemelve szerepelnek az eltérő adatok.

 

„Vevő napló eltérések” fül: az előbbihez hasonló lista a jelentett és a könyvelt vevő forgalomra összehasonlítására

 

„Számla eltérések” fül: csak abban az esetben jelenik meg, ha az adott cégben aktív a számlázó modul. Ez esetben a Pénzszámban kiállított számlákat hasonlítja a NAV listához, függetlenül attól, hogy azok a könyvelésben szerepelnek-e.

 

„Szállító számlák” fül: a szállító ellenőrzéshez letöltött NAV adatok listája

 

„Vevő számlák” fül: a vevő ellenőrzéshez letöltött NAV adatok listája

 

 

A közeljövőben tovább folytatjuk a NAV letöltéshez kapcsolható funkciók bővítését.

 

 

==========================================================

 

Arhívum

2020 évi fejlesztések

2019 évi fejlesztések

2018 évi fejlesztések

2017 évi fejlesztések

2016 évi fejlesztések

2015 évi fejlesztések

2014 évi fejlesztések

2013 évi fejlesztések

2012 évi fejlesztések

2011 évi fejlesztések

2010 évi fejlesztések

2009 évi fejlesztések

2008 évi fejlesztések

2007 évi fejlesztések

2006 évi fejlesztések

2005 évi fejlesztések

2004 évi fejlesztések

 

==========================================================